Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai circlek.lv. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit!

OK

Loterija ar vienu auto ir labi, bet ar četriem – 4x labāk! Uzpildi 25l miles degvielas jebkurā Circle K degvielas uzpildes stacijā Latvijā, reģistrējies www.circlekloterija.lv un reizi divās nedēļās laimē vienu no četriem Renault KADJAR vai Circle K dāvanu karti 50 EUR vērtībā katru dienu!

Lai piedalītos, Tev:
• vienā pirkumā jāiegādājas vismaz 25 litri dīzeļdegvielas, benzīna vai auto gāzes jebkurā Circle K degvielas uzpildes stacijā Latvijā;
• jāreģistrē pirkuma čeks mājaslapā www.circlekloterija.lv, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni;
• jātur īkšķi un jāgaida rezultātu paziņošana: 2019.gada 03., 17., 31. maijā un 14. jūnijā.

Lai veicas!

Kopējais loterijas balvu fonds sastāv no 60 balvām ar kopējo vērtību 95532,00 EUR (ar PVN):
• četri Renault KADJAR INTENS TCe 140 GPF;
• 56  Circle K dāvanu kartes 50,00 EUR.

Loterijas atļaujas numurs: 5635
Periods: 18.04.2019.-12.06.2019.

Iepazīsties ar “Circle K loterijas” noteikumiem:

Akcijas „Circle K loterija” pilnie noteikumi Atvērt

1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “Circle K Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003064094, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek degvielas uzpildes stacijās “Circle K” visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 18. aprīļa līdz 2019. gada 12. jūnijam.
4.2. Loterijas laimētāji tiks publicēti 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes mājas lapā www.circlekloterija.lv.
4.3. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 18. jūnijā mājas lapā www.circlekloterija.lv.
4.4. Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 18. aprīļa līdz 2019. gada 18. jūnijam.
4.5. Pieteikšanās loterijas laimestu saņemšanai ar pasta piegādi ir līdz 2019. gada 05. jūlijam.
4.6. Loterijas laimestu izsniegšana SOMESE Baltic birojā ir līdz 2019. gada 12. jūlijam.
4.7. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 19. jūlijam.
5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 60 (sešdesmit) balvām:
5.1.1. 4 (četrām) automašīnām “Renault KADJAR INTENS TCe 140 GPF”. Pilna automašīnas specifikācija un aprīkojums atrodams loterijas noteikumu Pielikumā Nr.1;
5.1.2. 56 (piecdesmit sešām) “Circle K” dāvanu kartēm, katras 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 95532,00 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi eiro, 00 eiro centi) (ar PVN).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2019. gada 18. aprīļa līdz 2019. gada 12. jūnijam jebkurā degvielas uzpildes stacijā “Circle K” vienā pirkumā ir jāiegādājas vismaz 25 (divdesmit pieci) litri dīzeļdegvielu, benzīnu vai auto gāzi.
6.2. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā www.circlekloterija.lv, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni. Dalībnieks pēc brīvas izvēles reģistrācijas brīdī var ielādēt arī pirkuma čeka attēlu ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, čeka numuru un pirkuma veikšanas datumu.
6.3. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.4. Ja dalībnieks reģistrācijas laikā neielādē pirkuma čeka attēlu, dalībniekam līdz 2019. gada 12. jūlijam obligāti jāsaglabā pirkuma čeks, kurā skaidri redzams loterijas produkta pirkums, pirkuma datums un čeka numurs.
6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
6.7. Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Katram loterijas dalībniekam ir iespējams laimēt 1 (vienu) “Cirkle K” dāvanu karti.
6.9. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.9.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.10. Organizētājs neatbild par:
6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
6.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm;
6.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.11. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi nodrošināt reģistrāciju, saglabāt veiktās reģistrācijas, noteikt un publicēt laimētājus, kā arī izsniegt balvas.
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 50 000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 60/50 000.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.circlekloterija.lv.
9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2019. gada 18. aprīļa līdz 2019. gada 12. jūnija plkst. 23:59:
9.1.1. Reģistrējoties laika periodā no 2019. gada 18. aprīļa līdz 2019. gada 01. maija plkst. 23:59, dalībnieks piedalās izlozē 2019. gada 03. maijā;
9.1.2. Reģistrējoties laika periodā no 2019. gada 02. maija līdz 2019. gada 15. maija plkst. 23:59, dalībnieks piedalās izlozē 2019. gada 17. maijā;
9.1.3. Reģistrējoties laika periodā no 2019. gada 16. maija līdz 2019. gada 29. maija plkst. 23:59, dalībnieks piedalās izlozē 2019. gada 31. maijā;
9.1.4. Reģistrējoties laika periodā no 2019. gada 30. maija līdz 2019. gada 12. jūnija plkst. 23:59, dalībnieks piedalās izlozē 2019. gada 14. jūnijā.
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
10.2. Laimētāji tiks izlozēti 2019.gada 03., 17., 31. maijā un 14. jūnijā plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103., 4. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
10.3. Katrā izlozē tiks noteikti:
10.3.1. 14 (četrpadsmit) “Circle K” dāvanu karšu laimētāji, tos izlozējot pa 1 (vienam) laimētājam starp izlozes attiecīgā reģistrācijas perioda katras dienas reģistrācijām;
10.3.2. 1 (viens) automašīnas “Renault KADJAR INTENS TCe 140 GPF” laimētājs un (2) rezervisti, tos izlozējot starp visām reģistrācijām, kas veiktas izlozes attiecīgajā reģistrācijas periodā un nav laimējušas “Cirkle K” dāvanu karti.
11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balvas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.
11.2. Ja, saņemot balvu, laimētājs vēlēsies paturēt čeka oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto čeku.
11.3. “Cirkle K” dāvanu karšu laimētājiem ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi, nosūtot e-pastu uz adresi info@somese.lv ar sekojošu saturu:
11.3.1. Norādot laimētāja vārdu un uzvārdu un brīvā formā izsakot vēlmi loterijas “Circle K loterija 2019” laimēto balvu saņemt pa pastu;
11.3.2. Norādot balvas piegādes adresi, kurā laimētājs personīgi būs pieejams darba dienās laikā no 9:00 līdz 18:00;
11.3.3. Ja, reģistrējoties loterijai, netika ielādēts loterijas noteikumiem atbilstošs čeka attēls, e-pastam jāpievieno laimējušā pirkuma čeka attēlu ar skaidri salasāmu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un čeka numuru.
11.4. Laimētājam jāpiesaka balvas piegāde līdz 2019. gada 05. jūlijam vai balva jāizņem līdz 2019. gada 12. jūlijam. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un balvas paliek SIA “Circle K Latvia” īpašumā.
11.5. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” birojā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku iesniegumu.
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic” un SIA “Circle K Latvia” darbinieki.
13.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “Circle K Latvia” īpašumā.
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapās www.circlekloterija.lv.


Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Circle K loterija 2019” noteikumiem.
Automašīnas “Renault KADJAR INTENS TCe 140 GPF” specifikācija un aprīkojums.

 • Jauda 103 Kw (140 Zs)
 • Pašmasa min - max (kg) 1333 – 1442
 • Manuālā pārnesumkārba

INTENS APRĪKOJUMA VERSIJA:

 • ABS + Avārijas bremžu palīgsistēma (AFU).
 • Dinamiska stabilitātes kontroles sistēma (ESC).
 • Vilces kontroles sistēma (HSA).
 • Riepu spiediena uzraudzīšana.
 • Vadītāja un priekšējā pasažiera priekšējie gaisa spilveni (pasažiera vietas gaisa spilvenu var
 • atslēgt).
 • Sānu vadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni krūškurvja un iegurņa aizsardzībai.
 • Aizkarveida drošības spilveni.
 • Regulators ar ātruma ierobežotāju.
 • Automātiskā stāvbremze (elektromehāniska).
 • Priekšējo un aizmugurējo sēdekļu 3-punktu drošības jostas.
 • Priekšējo un aizmugurējo sēdekļu galvas atbalsti.
 • Isofix stiprinājumu sistēma bērnu autosēdeklīša nostiprināšanai uz aizmugurējā sēdekļa.
 • Mainīgs elektriskais stūres pastiprinātājs.
 • Dzinēja iedarbināšana ar aizdedzes atslēgu.
 • Centrālā durvju aizslēgšana.
 • Elektriski apsildami un manuāli pielokami sanu spoguļi.
 • Elektriskie logu pacēlāji (vadītāja pusē kontrole ar pulsa slēdzi).
 • Digitālais radio (DAB) ar Bluetooth®, USB pieslēgvieta, vienkrāsas displejs.
 • Stūre ar regulējamu augstumu un dziļumu.
 • Centrālā konsole ar roku balstu.
 • Sanu spoguļu korpusi un ārējie durvju rokturi virsbūves krasa
 • Sagatavots signalizācijas uzstādīšanai.
 • Riepu remonta komplekts.
 • Renault brīvroku atslēgas karte.
 • Divjoslu automātiskā klimata kontrole.
 • Pārkošanās sistēmas priekšā un aizmugurē.
 • Auduma apšuvums kombinācijā ar dabīgās ādas elementiem
 • Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu un jostas vietas atbalstu.
 • Priekšējā pasažiera sēdekļa muguras atzveltni var nolocīt, izveidojot galdiņu.
 • Aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir sadalāma pēc sistēmas 1/3 - 2/3, pateicoties Easy Break
 • sistēmai.
 • Ādas apdares stūre.
 • Durvju sanu aizsardzības līstes melnā krasā ar hromētiem ieliktņiem.
 • Miglas lukturi ar pagrieziena funkciju.
 • Tonēti aizmugurējie logi.
 • Jumta reliņi.
 • R-LINK 2 multivides navigācijas sistēma, paplašināta Eiropas karte.
 • Digitālais radio (DAB) ar Bluetooth®, USB pieslēgvieta, 7 collu krasu displejs.
 • Joslu kontroles sistēma (LDW).
 • Ceļa zīmju atpazīšanas funkcija.
 • Tālās gaismas automātiski pārslēdzas uz tuvajam gaismām (AHL).
 • Renault brīvroku atslēgas karte.
 • Divjoslu automātiskā klimata kontrole.
 • Logu tīrītāji ar regulējamu darbību un lietus un gaismas sensoriem.
 • Elektriski apsildami un manuāli pielokami durvju spoguļi.
 • Auduma apšuvums kombinācijā ar dabīgās adās elementiem.
 • Centrālā konsole ar roku balstu un uzglabāšanas nodalījumu.
 • Izgaismoti saulessargu spoguļi.
 • Priekšējo durvju sliekšņu uzlikas.
 • Priekšējie un aizmugurējie šasijas pārsegi grafīta krasa.
 • LED dienas gaitas lukturi.
 • Diski r18 STYLE.

PAPILDAPRĪKOJUMS:
ZIEMAS PAKOTNE:

 • apsildams priekšējais vējstikls.
 • apsildami sēdekļi.
 • lukturu mazgātāji.

TECHNO PREMIUM PAKOTNE:

 • Aktīvā avārijas bremzēšanas sistēma.
 • Vieglas pārkošanās sistēma - 360 grādu videokamera.
 • Aklās zonas sensors.
 • Rezerves ritenis.
 • Tonēti logi.

KRĀSA:

 • Liesmu sarkana.

GARANTIJA:

 • 2 gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma.

PAPILDUS APRĪKOJUMS:

 • CSDD Reģistrācija, numurzīmes, tehniskā pase, apmaksāts ekspluatācijas nodoklis, tehniskā apskate uz 2 gadiem.
 • Salona paklājiņu komplekts.
 • Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, trijstūris, veste.
Aizvērt

Mainīt valodu