Kā veikt izmaiņas uzņēmuma kreditēšanas nosacījumos?


Lai mainītu uzņēmuma kreditēšanas nosacījumus, nepieciešams uzņēmuma paraksttiesīgās personas iesniegums par vēlamajām izmaiņām.

Iesnieguma parauga veidlapa pieejama šeit.

Paraksti to ar e-parakstu un nosūti mums.

Ja neizmanto e-parakstu, izdrukā sagatavoto iesnieguma dokumentu, paraksti to un ieskenē. Iesnieguma failu nosūti mums.

Vai bija noderīgi: