Image
Circle K vērtības

Aizsargāt un stiprināt uzņēmuma kultūru ir viena no "Alimentation Couche-Tard" augstākajām prioritātēm. Mūsu iekšējo kultūru ikdienas redzam katrā mūsu darbiniekā un viņa attieksmē pret darbu, vienam otru un mūsu klientiem. Mums ir vienots redzējums un izpratne par to, kas ir mūsu pamats un vērtības, pēc kurām strādājam un dzīvojam. 

Katrs mūsu komandas dalībnieks ir iesaistīts, lai šīs vērtības tiktu nestas arī tālāk un nodotas mūsu klientiem, partneriem un sabiedrībai. Pie mums tie nav tikai tukši vārdi un skaistas frāzes. Mēs vadāmies pēc šīm vērtībām un tās nosaka katru mūsu darbību un biznesa lēmumu, jo tikai tā mēs  varam virzīties uz mūsu mērķi –  padarīt mūsu klientu ikdienu ērtāku. 

Image
Circle K vērtības

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies