Circle K ciena savu klientu privātumu. Tāpēc Circle K ir izstrādājis šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai sniegtu ieskatu tajā, kā mēs vācam, izmantojam, uzglabājam un kopīgojam personisko informāciju (personas datus).

Circle K privātuma paziņojums

 • Kas mēs esam?

  Alimentation Couche-Tard ir Kanādā dibināta grupa, pasaules līderis pirmās nepieciešamības preču veikalu nozarē. Eiropā Couche-Tard ar tā Circle K zīmolu ir pirmās nepieciešamības preču veikalu un transportlīdzekļu degvielas mazumtirdzniecības līderis Skandināvijā, Baltijas valstīs un Īrijā, kā arī ieguvis popularitāti Polijā un Krievijā.

  Visus galvenos lēmumus attiecībā uz privātumu, personas datu aizsardzību un citiem pasākumiem drošai datu apstrādei uzņēmuma līmenī pieņem augstākā vadība. Lēmumi tiek saskaņoti ar datu aizsardzības speciālistu (DAS) un citu atbilstošu personālu. Plašākai informācijai skatīt sadaļu Kontakti.

  Katra Circle K grupas uzņēmuma datu pārzinis ir vietējā juridiskā persona – SIA Circle K Latvia, reģistrācijas numurs: 40003064094, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, (turpmāk saukta – Circle K), kas apkopo personas datus un nosaka to apstrādes mērķi un līdzekļus.

 • Automātiskās datu apstrādes un profilēšanas rīki

  Circle K zīmola tīmekļa vietnes izmanto automātiskos datu vākšanas rīkus, kā arī Circle K iesaistās digitālo izsekošanas tehnoloģiju izmantošanā, lai apkopotu informāciju par jūsu pārvietošanos un mijiedarbību ar mūsu tīmekļa vietnēm.

 • Kā un kad tiek piemērots paziņojums par konfidencialitāti?

  Šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītas Circle K veiktās datu apstrādes darbības gadījumos, kad Circle K darbojas kā datu pārzinis, apkopojot klientu, piegādātāju vai darbinieku personas datus un lemjot par to apstrādes mērķi un līdzekļiem. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti sniegta arī informācija par to, kā Circle K darbojas kā datu apstrādātājs, proti, kā Circle K iesaistās datu apstrādē mūsu korporatīvo klientu vai partneru vārdā, pamatojoties uz viņu sniegtajiem norādījumiem.

  Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz visiem Circle K procesiem, tostarp tīmekļa vietnēm, lietojumprogrammām (sauktām arī par lietotnēm), kā arī citiem produktiem vai domēniem ar Circle K marķēto pakalpojumu vai produktu klāstā. Ja Circle K tīmekļa vietnē, lietojumprogrammā vai citā produktā izvietots atšķirīgs paziņojums par konfidencialitāti, spēkā ir šis konkrētais paziņojums par konfidencialitāti.

  Ja jūs nepiekrītat šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajām darbībām, Circle K diemžēl nevarēs sniegt jums visus pakalpojumus.

 • Kā Circle K izpilda datu pārziņa funkcijas?

  Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu dzīvu personu. Personas dati ir arī dažādi informācijas fragmenti, ko apkopojot iespējams identificēt konkrētu personu. Circle K darbojas kā datu pārzinis, kad Circle K nosaka mērķus, ar kādiem personas dati tiek apstrādāti, un to apstrādes veidu.

  Personas datu apstrāde Circle K ir nepieciešama, lai sagatavotu vai pildītu noslēgtos līgumus, nodrošinātu mūsu klientiem pakalpojumus un produktus, kā arī piedāvātu viņiem atlaides un personalizētus piedāvājumus. Tas ietver (bet neaprobežojas ar) pakalpojumu sniegšanu, izmantojot dažādas ierosmes, piemēram, Circle K EXTRA, privāto preču zīmju kartes (B2C), Circle K ID u. c.

 • Kāpēc mēs vācam jūsu personas datus?

  Circle K vāc un apstrādā personas datus par saviem klientiem, darbiniekiem un piegādātājiem, lai veiktu uzņēmējdarbību un sasniegtu mūsu stratēģisko mērķi – kļūt par pasaulē vēlamāko galamērķi ērtībai un degvielai. Mēs vācam un apstrādājam šādus datu subjektu personas datus:

  Esošie un potenciālie klienti

  Lai sniegtu pakalpojumus pārvaldītu attiecības ar klientiem un izpildītu mūsu solījumus esošajiem vai potenciālajiem klientiem, Circle K ir nepieciešama informācija par to, kas jūs esat, kāda ir jūsu pozīcija kā mūsu pakalpojumu un produktu lietotājam, kā arī informācija par to, kā ar jums sazināties vai kāda ir jūsu loma kā kontaktpersonai. Šīs informācijas apstrādes iemesli galvenokārt ir šādi:

  1. Ar klientiem noslēgto līgumu sagatavošana un piegāde, kā arī pieprasīto piedāvājumu un informācijas sniegšana mūsu klientiem.
  2. Līgumā starp Circle K un attiecīgo pusi paredzēto pakalpojumu izpilde un sniegšana.
  3. Atbalsta nodrošināšana mūsu produktu un pakalpojumu lietotājiem.
  4. Pakalpojumu nepārtraukta uzlabošana, izmantojot klientu atsauksmes.
  5. Mūsu produktu un pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana, tostarp videonovērošanas izmantošana šim nolūkam.
  6. Veselības, drošības un vides standartu nodrošināšana.
  7. Rēķinu izrakstīšana, pirkumu apstrāde, maksājumu veikšana un citu finanšu uzdevumu izpilde.
  8. Produktu un pakalpojumu piedāvājuma nodrošināšana mūsu klientiem, izmantojot, piemēram, Circle K EXTRA, privātās maksājumu kartes, B2B kartes, privāto preču zīmju kartes, Circle K ID portālu u. c.
  9. Kredītu pieprasījumu pārvaldīšana lietotājiem, kuri pieteikušies Circle K kartēm, kam nepieciešams kredītnovērtējums.
  10. Vairumpasūtījumu administrēšana un pārvaldīšana.
  11. Iespēju nodrošināšana piedalīties dažādos Circle K organizētos mārketinga pasākumos.
  12. Atsevišķos gadījumos klientu profilu izveidošana, lai konkrētiem klientiem reklamētu atbilstošākus produktus vai pakalpojumus.

  Lai aptvertu plašāku tirgu, mēs rīkojamies saskaņā ar mūsu leģitīmajām interesēm, kā arī apstrādājam datus par potenciālajiem klientiem tiešā mārketinga vajadzībās. Lai potenciālajiem klientiem nodrošinātu atbilstošu saturu, Circle K apstrādā potenciālo klientu datus, kas savākti pārdošanas sarunās vai kad persona izrādījusi interesi par Circle K piedāvājumu saņemšanu.

  Iepriekšminēto darbību juridiskais pamats ir piekrišana, līgums un likumīgās intereses, taču jūs varat būt pārliecināti, ka jebkurā elektroniski saņemtā tiešā mārketinga ziņojumā būs iekļauta iespēja atteikties no turpmākiem reklāmas sūtījumiem. Ja šāda iespēja tomēr nav nodrošināta, aicinām sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu un informēt mūs (plašākai informācijai skatīt sadaļu Kontakti).

  Esošie un potenciālie darbinieki

  Ja esat darbinieks, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pildītu ar jums noslēgto līgumu un ievērotu tiesību aktu, piemēram, darba likumu, nodokļu likumu, kā arī citu tiesību aktu prasības. Mēs to darām, pamatojoties uz līgumu un juridiskajām saistībām, kā arī nodrošinām atbilstošu saglabāšanas ilgumu šādu datu apstrādei.

  Ja meklējat darba iespējas Circle K, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai novērtētu jūsu prasmju atbilstību amatam, uz kuru piesakāties. Mēs to darām, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kā arī nodrošinām atbilstošu saglabāšanas ilgumu šādu datu apstrādei.  

  Plašāku informāciju par dažādu kategoriju datu glabāšanas ilgumu jūs varat iegūt no darījumu partnera personālvadības jomā attiecīgajā Circle K uzņēmuma struktūrvienībā.

  Piegādātāji un partneri

  Mēs apstrādāsim to personu datus, kuras pārstāv mūsu pārdevējus, piegādātājus un darījumu partnerus, pamatojoties uz mūsu leģitīmo interešu ievērošanu iegūt jaunus partnerus un jaunus tirgus, kā arī izpildīt līgumus, kas Circle K noslēgti ar šīm līgumslēdzējām pusēm.

  Kad mēs noslēdzam pārdošanas līgumu ar uzņēmumu, lai pārdotu mūsu produktus vai piedāvātu pakalpojumus, mēs līguma izpildei varam apkopot un apstrādāt ierobežotu personas datu daudzumu (piemēram, vārdu un uzvārdu, adresi, sociālās apdrošināšanas numuru) par šī uzņēmuma darbiniekiem vai citiem pārstāvjiem. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir leģitīmās intereses, un mēs apstrādājam personas datus tikai tādēļ, lai izpildītu līgumu ar mūsu klientu, līguma darbības laikā, kā arī likumā noteiktajā saglabāšanas laikposmā pēc līguma darbības beigām.

  Biroja vai mūsu degvielas uzpildes staciju apmeklētāji

  Lai atbilstu VDV (veselības, drošības, vides) standartiem un ievērotu mūsu leģitīmās intereses, aizsargātu mūsu komercnoslēpumus, darbiniekus, klientus un citas personas, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, izvietojot videonovērošanas sistēmas mūsu atbalsta biroja telpās, citās telpās, degvielas uzpildes stacijās un veikalos. Ja šādas darbības tiek veiktas, personas ar paziņojumu tiek informētas par to. Videonovērošanas ierakstus uzglabā ne ilgāk kā 60 dienas, ja vien tas nav nepieciešams juridiskiem mērķiem.

  Tāpat lai aizsargātu mūsu telpas, darbiniekus un konfidenciālu informāciju, mēs uzraugām piekļuvi mūsu atbalsta biroja telpām. Mēs apstrādāsim mūsu atbalsta biroja telpu un citu telpu apmeklētāju personas datus, reģistrējot tos mūsu apmeklētāju sistēmā. Ja šādas darbības tiek veiktas, apmeklētāji ar paziņojumu tiek informēti par to.

 • Juridiskais pamats

  Jebkura personas datu apstrāde nav pieļaujama bez pienācīga juridiskā pamata saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. pantu. Tāpēc mēs jebkurai jūsu personas datu apstrādei piemērojam vienu no šādiem GDPR noteiktajiem juridiskajiem pamatiem:

  • Piekrišana: persona ir devusi skaidru piekrišanu savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.
  • Līgums: apstrāde ir vajadzīga līguma, kas mums noslēgts ar personu, izpildei, vai tāpēc, ka persona ir mums lūgusi veikt konkrētus pasākumus pirms līguma noslēgšanas.
  • Juridiskais pienākums: apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu ievērot likumu (neieskaitot līgumsaistības).
  • Vitālās intereses: apstrāde ir vajadzīga, lai mēs aizsargātu personu dzīvību.
  • Sabiedrības uzdevums: apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uzdevumu sabiedrības interesēs vai mūsu oficiālo funkciju īstenošanai, un uzdevumam vai funkcijai ir skaidrs juridiskais pamats.
  • Leģitīmās intereses: apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, ja vien nav pamatota iemesla aizsargāt indivīda personas datus, kas ir svarīgāk par minētajām leģitīmajām interesēm.

 • Kā mēs vācam jūsu personas datus?

  Parasti Circle K jūsu personas datus ievāc tieši no jums, tas nozīmē, ka esat labprātīgi sniedzis mums šos datus, lai saņemtu konkrētus produktus vai pakalpojumus, vai noslēgtu ar mums līgumu. Dažreiz mēs varam ievākt informāciju par jums no personām, kas ir tieši saistītas ar jums – piemēram, jūsu priekšnieks, sniedzot mums jūsu kā kontaktpersonas darba kontaktinformāciju. Mums var būt jūsu attēli, kas ierakstīti mūsu videonovērošanas kameru sistēmās.

  Zīmola tīmekļa vietnēs mēs izmantojam arī sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai nodrošinātu vispārīgus tiešsaistes pakalpojumus. Mēs apkopojam informāciju, ko lietotājs aktīvi sūta mums ar mūsu tīmekļa vietņu, lietotņu un pakalpojumu starpniecību, piemēram, vārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Mēs arī apkopojam datus par lietotāju saskarni ar mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm. Turklāt mēs arī ievācam informāciju no jūsu datora vai ierīces, piemēram, jūsu IP adresi, izmantoto pārlūkprogrammu un valodas iestatījumus. Šos datus apkopo pakalpojumu sniedzēji, piemēram (bet ne tikai), Google Analytics Solutions. Ar jūsu atļauju lietotnes sniedz jums arī atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, piemēram, tuvākās Circle K stacijas meklēšanu vai izseko jūsu maršrutu un sūta jums paziņojumus.

  Citos gadījumos mēs varam ievākt informāciju par jums arī no citiem avotiem. Šie avoti var atšķirties, taču parasti tie ir Circle K mārketinga partneri, publiskie avoti vai publiski pieejamā informācija no trešo personu sociālajiem tīkliem. Circle K var apvienot no viena avota iegūtos datus ar datiem, kas iegūti no cita avota. Tas tiek darīts tikai, lai nodrošinātu datu precizitāti un gūtu izpratni par jums, kas atspoguļo realitāti, lai mēs varētu jums piedāvāt atbilstošākus produktus un izmantot personīgāku pieeju.

 • Ar ko tiek kopīgoti jūsu dati? Datu apmaiņa grupas ietvaros

  Datu apmaiņa grupas ietvaros nozīmē, ka jūsu personas dati tiek kopīgoti starp juridiskajām personām ar Circle K zīmolu. Tas nozīmē: neskatoties uz to, ka juridiskā persona, kura ievākusi datus, var mainīties, dati joprojām paliek Circle K sistēmās un tiek aizsargāti saskaņā ar piemērojamajiem standartiem. Circle K ir zīmola grupa, kas sastāv no dažādiem meitasuzņēmumiem visā Eiropā, tāpēc ir iespējams, ka klients iesaistīsies darījumos ar vairāk nekā vienu Circle K juridisko personu.

  Circle K ir vērsta uz to, lai sniegtu mūsu klientiem visu to labāko un pildītu mūsu solījumus tiem, kas izmanto mūsu produktus un pakalpojumus. Tāpēc ir svarīgi saglabāt pareizu klienta profila pārskatu, un, lai nodrošinātu vislabāko pakalpojumu, mēs kopīgojam mūsu klientu datus starp mūsu Circle K meitasuzņēmumiem Eiropā un Eiropas Ekonomikas zonā.

  Mēs nenododam jūsu personas datus Circle K meitasuzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Tomēr, ja mums ir jānodod jūsu personas dati citiem Circle K uzņēmumiem ārpus ES/EEZ, mēs pārliecināsimies, ka tiek veikti īpaši aizsargpasākumi jūsu datu aizsardzībai.

 • Datu kopīgošana ar ārējām pusēm

  Circle K var izmantot trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai palīdzētu mūsu vārdā pārvaldīt konkrētas darbības, piemēram, veikt pirkumus, apstrādāt kredītkaršu maksājumus, veikt kredītu pārbaudes, sūtīt e-pastus un pastu, nodrošināt reklāmu, sekot līdzi mūsu mārketinga kampaņu efektivitātei un analizēt mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu izmantošanu vai pat ļaut lietotājiem pieslēgties viņu sociālajiem tīkliem. Tādējādi, lai sniegtu šādus pakalpojumus, mums var nākties sniegt jūsu personas datus mūsu darījumu partneriem, taču tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai viņi varētu sniegt pakalpojumus mūsu vārdā, un pārliecinoties, ka viņi ievēro datu aizsardzības noteikumus.

  Circle K var kopīgot jūsu personisko informāciju ar ārējām pusēm šādos gadījumos:

  Mūsu piegādātāji, pārdevēji un darījumu partneri

  Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar mūsu darījumu partneriem vai piegādātājiem, ja pastāv leģitīmas intereses tā rīkoties no saimnieciskās darbības vadības perspektīvas un ja to atļauj normatīvie akti, vai ja jūs esat piekrituši šādai datu apmaiņai. Piemēram, daļa Circle K servera atmiņas telpas var tikt nomāta no kāda no mūsu sertificētajiem piegādātājiem. Tādējādi tehniski daži personas dati var tikt kopīgoti ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Cits piemērs: jūs iegādājaties pakalpojumu vai produktu, ko Circle K jums nodrošina, izmantojot partneri. Šādās situācijās Circle K un attiecīgais darījumu partneris var kopīgot jūsu personas datus, lai nodrošinātu jums pakalpojumu vai produktu.

  Valsts iestādes

  Valsts iestādes, piemēram, iekšējie ieņēmumu dienesti, policija, tiesa vai citas valsts institūcijas, var pieprasīt Circle K sniegt viņiem jebkādus mūsu rīcībā par jums esošos datus. Šādos gadījumos Circle K izpildīs valsts iestāžu un institūciju pieprasījumu tikai tad, ja šādam pieprasījumam ir pietiekams juridiskais pamats.

  Lietotāju kopienas

  Ja jūs iesaistāties komentēšanā vai viedokļa izteikšanā Circle K lietotāju kopienās vai sociālo tīklu lapās, kur šādu informāciju var redzēt un izmantot ikviens, kuram ir piekļuve šai kopienai, tad Circle K nav atbildīga par saturu, ko jūs iesūtāt šādās kopienās, jo tas ir ārpus Circle K kontroles.

 • Sīkdatnes

  Sīkdatne ir neliela teksta datne, kuru jūsu apmeklētā tīmekļa vietne nosūta uz jūsu pārlūkprogrammu. Tas palīdz tīmekļa vietnei atcerēties informāciju par jūsu apmeklējumu, piemēram, vēlamo valodu un citus iestatījumus. Tas var padarīt vienkāršāku jūsu nākamo apmeklējumu, savukārt vietni noderīgāku. Sīkdatnēm ir svarīga loma. Bez tām tīmekļa izmantošana būtu daudz nomācošāka pieredze. Tā kā sīkdatnēm ir galvenā nozīme lietojamības vai vietnes procesu uzlabošanā/veicināšanā, sīkdatņu izslēgšana var traucēt lietotājiem izmantot noteiktas tīmekļa vietnes.

  Izmantojot Circle K zīmola tīmekļa vietnes, jūs piekrītat sīkdatņu uzglabāšanai un piekļuvei. Mūsu tīmekļa vietnēs izmantojam sīkdatnes, lai identificētu lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkdatņu izmantošana palīdz mums reģistrēt apmeklētāju skaitu, kā arī apkopot statistiku un informāciju par to, cik daudz lietotāju apmeklē mūsu tīmekļa vietnes un kādas darbības tajās veic. Statistikas datus mēs izmantojam, lai vienkāršotu vietni un padarītu to vieglāk uztveramu, kā arī pēc iespējas lietotājam draudzīgāku.

  Mūsu lietotnēs izmantojam Identifier for Advertising (IDFA) iOS operētājsistēmai un Google Advertising ID (AAID) Android operētājsistēmai. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, izmantojot mūsu autentificētos tiešsaistes pakalpojumus.

 • Google Analytics pakalpojumi un reCaptcha

  Circle K zīmola tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas izmanto Google Analytics, lai ievāktu datus par to, kā mūsu lietotāji izmanto mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes. Šos datus galvenokārt ievāc, izmantojot Google Analytics pakalpojumus, kura noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti.

  Lai novērstu neatbilstošu lietošanu, mēs varam izmantot Google Invisible reCAPTCHA, kas uzkrāj informāciju par datoraparatūru un programmatūru, piemēram, ierīces un lietojumprogrammas datus un integritātes pārbaudes rezultātus, kā arī unikālus tiešsaistes identifikācijas datus, piemēram, IP adresi, un nosūta šos datus Google analīzei.

  Izmantojot šo pakalpojumu, jūs piekrītat sniegt Google Analytics personas datus integritātes pārbaužu un nepieciešamo pasākumu veikšanai, vienīgi lai nodrošinātu drošu tīmekļa vietnes lietošanu.

 • Trešo personu sociālo tīklu sīkdatnes

  Trešo personu sociālie tīkli, kas nodrošina interaktīvos spraudņus, lai iespējotu sociālo tīklu funkcijas, piemēram, lai jūs varētu pieslēgties Facebook, Circle K zīmola tīmekļa vietnēs vai lietojumprogrammās var izmantot sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas. Tas, kā šos ievāktos datus trešās personas izmanto, atkarīgs no sociālā tīkla privātuma politikas, kas pieejama attiecīgās puses mājaslapā. Circle K mudina jūs iepazīties arī ar trešo personu privātuma politiku.

  Iesaistītās trešās personas var izmantot šīs izsekošanas metodes, piemēram (bet neaprobežojoties ar), sīkdatnes, lai sasniegtu savus uzņēmējdarbības mērķus, piesaistot un apvienojot informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietnes vai lietojumprogrammas, ar jebkuriem citiem personas datiem, ko tās par jums varētu būt ievākušas. Mēs varam arī iegūt un izmantot analītisko un statistisko informāciju no trešo personu sociālajiem tīkliem, lai palīdzētu mums novērtēt sociālajos tīklos izvietotā satura veiktspēju un lietderīgumu, piemēram, novērtējot iespaidus un klikšķus uz Circle K reklamētā satura.

  Trešo personu pakalpojumi un sociālie tīkli, kuros piedalāmies, tiek pārvaldīti saskaņā ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju privātuma politiku.

 • Robotikas procesu automatizācija

  Robotikas procesu automatizācija (RPA) ir tehnoloģiju pielietojums, kas ļauj uzņēmuma darbiniekiem konfigurēt datorprogrammatūru vai „robotu“, lai tvertu un interpretētu esošās lietojumprogrammas darījumu apstrādei, datu manipulēšanai, atbilžu aktivizēšanai un komunikācijai ar citām digitālajām sistēmām.

  RPA ir uz noteikumiem balstīts virtuāls darbinieks, kas imitē cita uzņēmuma-lietotāja darbības, lai veiktu tos pašus uzdevumus un procesus, pieslēdzoties uzņēmuma sistēmām un lietojumprogrammām.

  Circle K galvenokārt izmanto RPA programmatūru, lai palīdzētu mūsu personālam veikt klientu, kuri pieteikušies Circle K kredīta maksājumu kartēm, kredītnovērtējumu. Kredītnovērtējumus veic, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja piekrišanu vai uzņēmuma leģitīmajām interesēm, un to var atkārtot Circle K personāls. RPA programmatūra nepieņem lēmumus, kurus nepieņemtu Circle K darbinieks, līdz ar to šī programmatūra tiek izmantota tikai kā līdzeklis, lai ietaupītu mūsu darbinieku laiku un viņi varētu koncentrēties uz labāku pakalpojumu sniegšanu mūsu klientiem.

  Jums ir tiesības netikt pakļautiem automatizētiem lēmumiem un pieprasīt, lai šo automatizēto uzdevumu veiktu cilvēks.

 • Kādi personas dati tiek ievākti un apstrādāti?

  Circle K var apstrādāt šādus jūsu personas datus:

  • vispārīgā informācija un kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts un adrese;
  • demogrāfiskie dati, piemēram, dzimšanas datums un dzimums;
  • informācija par valsts identifikācijas numuru;
  • atsauksmes par mūsu pakalpojumiem un produktiem;
  • dažādi jūsu pieprasījumi mūsu klientu apkalpošanas centram;
  • jūsu fotoattēli vai videoattēli, kas ierakstīti mūsu atbalsta biroja telpās, degvielas uzpildes stacijās vai veikalu telpās;
  • saturs, kuru jūs augšupielādējat mūsu tīmekļa vietnēs, lietotnēs un sociālā tīkla lapās, piemēram, fotoattēli vai video;
  • pieteikumi mūsu pakalpojumiem, kas tiek sniegti uz līguma pamata;
  • finanšu informācija, piemēram, jūsu bankas konta informācija, kredītkartes informācija vai kredītnovērtējums;
  • izsekošanas informācija, kas mums aktīvi tiek sūtīta, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, lietotnes un vispārīgos tiešsaistes pakalpojumus. Tas ietver tādu informāciju kā, piemēram, IP adrese, jūsu izmantotā pārlūkprogramma vai valodas iestatījumi;
  • unikāla lietotāja informācija, piemēram, pieteikšanās ID, parole, drošības jautājumi;
  • e-pasta paradumi, proti, mēs analizējam, vai jūs atverat no Circle K sūtītos e-pastus vai ne;
  • iepirkšanās paradumi, pamatojoties uz jūsu pirkumiem mūsu stacijās, izmantojot jūsu Circle K karti;
  • informācija par iepriekšējo nodarbinātību un izglītību, piemēram, nosaukums, amats, pienākumi, pieredze un intereses profesionālajā kontekstā;
  • informācija, kuru esat publiskojis un brīvi sniedzis trešo personu sociālajos tīklos.

  Kā datu pārzinis Circle K neapstrādā sensitīvus personas datus, lai nodrošinātu jums preces un pakalpojumus, tomēr dažos gadījumos šādu datu apstrāde tiek prasīta, lai mēs ievērotu savas juridiskās, kā arī ētiskās saistības. Sensitīvie personas dati galvenokārt var tikt ievākti šādos gadījumos:

  • Ja jūs esat darbinieks, kam ir darbnespējas lapa, mēs varam apstrādāt sensitīvu personas informāciju par jūsu veselības stāvokli, kā to nosaka darba likumdošana, un mēs to darām katras attiecīgās valsts, kurā atrodas meitasuzņēmums, kas nodarbina personu, tiesiskā regulējuma ietvaros.
  • Ja jūs esat persona, ar kuru noticis negadījums mūsu telpās, mums var būt pienākums apstrādāt datus par jūsu veselības stāvokli, lai atbilstu VDV standartiem, kā arī reģistrēt šo negadījumu, lai izvairītos no tā nākotnē.
  • Ja jūs esat klients, kurš uzskata, ka viņa veselības problēmas ir izraisījusi saindēšanās ar pārtiku vai cita veida apdraudējums no mūsu produktiem, mums būs pienākums apstrādāt sensitīvus personas datus.

 • Kā Circle K aizsargā jūsu personas datus?

  Circle K personas dati tiek apstrādāti drošā veidā. Mēs darām visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka visas IT sistēmas, kas izveidotas, integrētas, iegādātas vai vispār tiek izmantotas Circle K, ievēro konfidencialitāti pēc izstrādes principa, lai maksimāli droši apstrādātu personas datus. Ja nepieciešams, mēs izmantojam šifrēšanu un pseidonimizāciju. Mēs piešķiram piekļuvi personas datiem tikai tām personām, kurām tas ir vajadzīgs. Darbiniekiem, kuri Circle K apstrādā personas datus, ir pieejamas uzņēmuma vadlīnijas, politika un apmācība.

  Ja mums personas datu apstrādei ir jāizmanto apstrādātājs, mēs ļoti rūpīgi izvērtējam darījumu partnerus, kuriem nododam jūsu personas datus, lai pārliecinātos, ka viņi atbilst piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasībām. Turklāt, lai noteiktu datu apstrādes standartus, Circle K pieprasa, lai tie darījumu partneri, kuri darbojas kā apstrādātāji (Circle K darbojas kā pārzinis), parakstītu ar Circle K personas datu apstrādes līgumus. Tādējādi katrs apstrādātājs noslēdz saistošu vienošanos un apņemas nodrošināt informācijas drošību.

  Personas dati netiek apstrādāti ilgāk, kā nepieciešams. Circle K standarta datu saglabāšanas politika ir 6 mēneši, tomēr saglabāšanas ilgums var atšķirties atkarībā no līgumiem, Circle K leģitīmajām interesēm vai tiesību aktu prasībām, kas nosaka citādi (piemēram, tiesību akti par arhivēšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu u. c.). Ja jums ir konkrēti jautājumi, aicinām sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu (plašākai informācijai skatīt sadaļu Kontakti).

  Circle K ievēro datu minimizācijas principu un garantē, ka, nodrošinot jums produktus un pakalpojumus, tiek ievākts tikai minimālais personas datu apjoms, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu vai piegādātu produktu.

 • Kad Circle K izmanto datu apstrādātājus?

  Circle K var izmantot trešo personu pakalpojumu sniedzējus kā personas datu apstrādātājus šādiem nolūkiem: rēķinu un reklāmas materiālu nosūtīšana; maksājumu karšu drukāšana un nosūtīšana; datu uzglabāšana; klientu attiecību pārvaldība; videonovērošanas risinājumu nodrošināšana; kredītnovērtējuma pārbaude un parādu piedziņa; darbinieku datu pārvaldība, pieņemšana darbā, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana u. tml. Personas datu apstrādātāju sarakstu var pieprasīt attiecīgajā Circle K uzņēmuma struktūrvienībā.

 • Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

  Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi mūsu rīcībā esošajai jūsu personas informācijai. Tomēr pirms šādas informācijas sniegšanas mums ir jāpārliecinās par jūsu identitāti. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, atsaukt piekrišanu, pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu vai labošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

  Ja vēlaties pieprasīt piekļuvi saviem datiem, dzēst vai labot datus, iebilst pret personas datu apstrādi vai izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

  Ja pārlūkojat tīmekli un nevēlaties, ka laikā, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, tiktu apstrādāti jūsu personas dati, izmantojot sīkdatņu pakalpojumus, iesakām aktivizēt privātās pārlūkošanas režīmu jūsu pārlūkprogrammā. Ja izmantojat mūsu lietotni, jūs varat izdzēst lietotni no sava viedtālruņa (jo, izmantojot mūsu lietotni, jūs piekrītat mūsu privātuma politikai).

  Visbeidzot jums ir tiesības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē.

 • Sazinieties ar mums

  Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pastu uz privacy@circlekeurope.com vai rakstot vēstuli uz Data Protection Officer, Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norway.

  Par jebkuriem jautājumiem jūs varat arī sazināties ar Circle K klientu apkalpošanas dienestu pa:

  tālruni: 80009005 vai e-pastu: lvcards@circlekeurope.com 

 • Izmaiņas paziņojumā

  Mēs periodiski varam atjaunināt šo paziņojumu. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem tīmekļa vietnē vienmēr pieejams atjaunināts paziņojums. Lietotnes lietotājiem atjaunināts paziņojums vienmēr pieejams attiecīgajā lietotņu veikalā.

  Šis paziņojums par konfidencialitāti ir spēkā no 2018. gada 25. maija.