Image
Sasniedz nākamo līmeni
Image
Sasniedz nākamo līmeni
Noteikumi un nosacījumi

Lietošanas noteikumi (spēkā no 26.10.2017.)

CIRCLE K EXTRA LOJALITĀTES PROGRAMMAS DALĪBAS NOTEIKUMI UN PRIVĀTUMA POLITIKA

 • 1. KAS VEIDO DALĪBAS LĪGUMU?

  Šis dokuments ir CIRCLE K lojalitātes programmas CIRCLE K EXTRA  dalības vispārējie noteikumi (turpmāk tekstā - “Līgums”). 2017. gada nogalē CIRCLE K EXTRA  izmantos CIRCLE K identitātes pārvaldības sistēmu ”CIRCLE K ID”, kam piemēro atsevišķus noteikumus.
   
  CIRCLE K AS pārstāv vietējā CIRCLE K struktūrvienība, SIA „Circle K Latvia” (reģ. Nr. 40003064094) , kas uzņemas juridisku atbildību par CIRCLE K EXTRA  un atbild par visiem Latvijā  apstrādātajiem personas datiem.
   
  Lojalitātes programmas nosaukums var jebkurā laikā tikt mainīts.

 • 2. PAMATINFORMĀCIJA

  CIRCLE K EXTRA  lojalitātes programma ir izstrādāta kā pievienotā vērtība attiecībās ar klientiem - gan jums kā klientam, gan CIRCLE K kā uzņēmumam.
   
  Pievienojoties CIRCLE K EXTRA, jūs saņemsiet īpašas klientu priekšrocības, piemēram, atlaides un īpašos klientu piedāvājumus visās CIRCLE K pilna servisa degvielas uzpildes stacijās un CIRCLE K automātiskās degvielas uzpildes stacijās, kas sīkāk aprakstītas CIRCLE K EXTRA  tīmekļa vietnē.
   
  Dalība ir spēkā līdz brīdim, kad jūs to atcelsiet 10. sadaļā noteiktajā kārtībā.

 • 3. KAS VAR PIETEIKTIES CIRCLE K EXTRA?

  CIRCLE K EXTRA ir bonusu programma privātpersonām, kuras ir vismaz 16 gadus vecas, pirkumiem CIRCLE K pilna servisa degvielas uzpildes stacijās un CIRCLE K automātiskās degvielas uzpildes stacijās. CIRCLE K EXTRA  programma nav paredzēta preču iegādei to tālākai pārdošanai vai B2B pirkumiem. Attiecīgi, ja B2B pirkumi ir saistīti ar privātpersonas bonusu kontu, privātpersonas pienākums ir informēt attiecīgo uzņēmumu par šo priekšrocību un nepieciešamības gadījumā saņemt šī uzņēmuma skaidru rakstisku piekrišanu tās izmantošanai. Plašāku informāciju par saistību ar darbinieku kartēm skatīt 5.8. punktā.

 • 4. DALĪBA

  4.1 Piekrišana personas datu apstrādei
  Piekrītot šiem noteikumiem, jūs noslēdzat līgumu ar CIRCLE K par dalību tā Eiropas līmeņa lojalitātes programmā CIRCLE K EXTRA. Noslēdzot šo līgumu, jūs sniedzat atļauju CIRCLE K apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar šiem noteikumiem.
   
  Sniedzot šo atļauju, jūs piekrītat, ka CIRCLE K EXTRA drīkst saglabāt un izmantot jūsu personas datus un informāciju par jūsu dalību un punktiem CIRCLE K EXTRA programmā. Iegūtie personas dati un informācija par jūsu dalību un punktiem var tikt nodoti apakšuzņēmējiem un CIRCLE K EXTRA  partneriem citās valstīs. Plašāka informācija par apakšuzņēmējiem skatīt 7.7. un 7.8. sadaļā.
   
  Šis Līgums un jūsu sniegtā piekrišana attiecas tikai uz CIRCLE K EXTRA programmas ietvaros vāktajiem, uzglabātajiem un apstrādātajiem datiem. Tomēr lūdzam ievērot, ka CIRCLE K uzglabās datus par darījumiem citiem nolūkiem, kas neietilpst CIRCLE K EXTRA tiešajā darbības jomā, piemēram, rēķinu un grāmatvedības nolūkiem.
   
  4.2  Identitātes nesēji
  Šī Līguma ietvaros CIRCLE K apstrādās datus par pirkumiem, kas veikti, izmantojot vienu vai vairākas kartes, kuras esat reģistrējis un piesaistījis savam CIRCLE K EXTRA kontam. CIRCLE K ļaus katrā lojalitātes kontā reģistrēt ne vairāk kā 10 dažādas kartes. Var reģistrēt šāda veida kartes:
  ·         Maksājumu kartes Identitātes nesējs ir galvenais konta numurs (PAN) (piemēram, 16 cipari standarta bankas kartes priekšpusē);
  ·         CIRCLE K izsniegtās kartes: Identitātes nesēji ir uz CIRCLE K kartes redzamie cipari;
  ·         Partneru kartes: Identitātes nesēji ir uz CIRCLE K kartes redzamie cipari. Informācija par izmantojamajām partneru kartēm ir pieejama CIRCLE K EXTRA tīmekļa vietnē.
  4.3 Sīkdatnes
  CIRCLE K EXTRA portālā tiek izmantoti mazas atzīmes, ko sauc par sīkdatnēm, un līdzīgas tehnoloģijas, lai optimizētu jūsu tiešsaistes pieredzi, piemēram, atceroties jūs, kad atgriežaties tīmekļa vietnēs un parādot jums būtisku saturu.
   
  Jūsu CIRCLE K EXTRA sīkdatnes nav saistītas ar jūsu personas datiem.
  Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurā laikā varat šīs sīkdatnes izdzēst savā pārlūkprogrammā. Tas neietekmē jūsu dalības statusu CIRCLE K EXTRA.
   
  4.4  Piekrišanas atsaukšana
  Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, izmantojot CIRCLE K ID vai rakstot uz latvija@circlekeurope.com . Atsaucot savu piekrišanu, jūs atsakāties arī no dalības un visām no tās izrietošajām tiesībām atbilstošii 10. sadaļā aprakstītajam. Izmaiņas privātuma iestatījumos atbilstoši 5.2. sadaļā aprakstītajam netiek interpretētas kā atteikšanās no dalības.

 • 5 PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBA

  Atlaides/priekšrocības veidos:
  ·         atlaides dalībniekiem;
  ·         elektroniskie kuponi;
  ·         elektroniskie vaučeri;
  ·         īpašas kampaņas.
   
  5.1 Atlaides dalībniekiem
  Visi CIRCLE K EXTRA reģistrētie klienti saņem atlaidi degvielai, ko pārdod visās CIRCLE K pilna servisa degvielas uzpildes stacijās un CIRCLE K automātiskās degvielas uzpildes stacijās atkarībā no ģeogrāfiskā novietojuma. Jebkuras atlaides var tikt bieži mainītas; pārskatu par spēkā esošām cenām un atlaižu līmeni tirdzniecibas vietās (Tirdzniecības vieta), kurās ir spēkā lojalitātes programma, varat apskatīt CIRCLE K EXTRA tīmekļa vietnē.
   
  Reģistrējot maksājumu karti CIRCLE K EXTRA programmā, klients vienlaikus saņems arī atlaidi. Summa ar atlaidi parasti tiks fiksēta čekā. Uz partneru kartēm attieksies vietējie līgumi ar izdevēju attiecībā uz atlaidēm.
   
  5.2 Elektroniskie kuponi
  Noteiktiem produktiem CIRCLE K būs īpaši piedāvājumi klientiem, iegādājoties noteiktu skaitu viena un tā paša produkta. Elektroniskais kupons tiks izveidots pēc klienta pirmā produkta pirkuma, kuram tiek piemērots elektroniskā kupona piedāvājums. CIRCLE K EXTRA  automātiski uzskaitīs pirkumu skaitu katram kuponam.
   
  Kad elektroniskais kupons ir aizpildīts, t. i., savākti 6 zīmodziņi no 6 iespējamiem, kupons tiks atiestatīts, un uz klienta kontu tiks nosūtīts elektroniskais vaučers. Elektronisko kuponu derīguma termiņš ir 12 mēneši pēc to izveides.
   
  Vairāk informācijas par šobrīd pieejamajiem kuponiem skatīt CIRCLE K EXTRA tīmekļa vietnē.
  5.3 Elektroniskie vaučeri
   
  Elektroniskais vaučers ir elektroniski saglabāts vaučers noteiktā vērtībā, kas nodrošina klientam atlaidi, vai arī var tikt apmainīts pret produktu vai pakalpojumu atkarībā no gadījuma. Vaučeru iespējams izmantot tikai vienu reizi.
   
  Visiem vaučeriem ir derīguma termiņš.
   
  Ja vien konkrētajā vaučera piedāvājumā nav norādīts pretējais, vaučers ir pieejams ne vairāk kā 90 dienas plus tekošais mēnesis pēc tā izdošanas. Tomēr visiem CIRCLE K EXTRA vaučeriem būs digitālais laika zīmogs. Jebkāda strīda par vaučera derīgumu rašanās gadījumā, noteicošais ir laika zīmogs.
   
  Visus CIRCLE K EXTRA vaučerus pārvalda CIRCLE K. CIRCLE K saņems informāciju par to, kad un kur vaučers tiek izlietots. Klienti var saņemt to pašu informāciju, pieslēdzoties savam tiešsaistes kontam. Ja jums ir nepieciešama papildu palīdzība, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
   
   5.4 īpašas kampaņas
  Īpaša kampaņa ir ierobežots piedāvājums CIRCLE K EXTRA klientiem. Tā var būt papildu atlaide, dāvana, papildu produkts vai tamlīdzīgi.
  5.5 Nepārvarama vara –tehniskas kļūmes, utt.
  Ja rodas ar EXTRA saistīta ārkārtas situācija, kas ir ārpus CIRCLE K kontroles un kuras rezultātā CIRCLE K ir ārkārtīgi grūti vai neiespējami izpildīt CIRCLE K saistības pret klientiem saistībā ar šo Līgumu, CIRCLE K pienākumu izpilde tiks apturēta, kamēr pastāv šī situācija. Kad situācija ir atrisināta, CIRCLE K pieliks visas iespējamās pūles, lai atjaunotu vai nodrošinātu jebkādas tiesības, kādas tiktu nodrošinātas, ja šāda situācija nebūtu radusies.
  5.6 Tiesību tālākas pārdošanas un nodošanas aizliegums
  Šī Līguma ietvaros klientam piešķirtās tiesības nav nododamas citām personām. Klienti nedrīkst tālāk pārdot vai nodot jebkādas tiem kā CIRCLE K EXTRA dalībniekiem piešķirtās atlaides, vaučerus vai citas tiesības.
  5.7 Sūdzības
  CIRCLE K var pieprasīt rakstisku jūsu pirkumu apliecinošu čeku, lai atbildētu uz sūdzību, gadījumā, ja attiecīgie dati citādi nav pieejami.
  5.8 Nodokļi un dalībnieku attiecības ar viņu darba devējiem
  Ja atlīdzība ir iegūta saistībā ar darbu, ko apmaksājis darba devējs, un atlīdzība tiek iztērēta privātiem nolūkiem, šai atlīdzībai var tikt piemēroti nodokļi. Klienta pienākums ir informēt savu darba devēju un/vai attiecīgās pārvaldes iestādes par šādas atlīdzības esamību, apmaksājot jebkādus iespējami piemērojamos nodokļus.

 • 6. SAZIŅA

  6.1 CIRCLE K saziņas veids
  CIRCLE K EXTRA programmā izmanto piecus dažādus saziņas/mārketinga veidus:

  1. Jūs saņemsiet iestāšanās paziņojumu īsziņas (SMS) un/vai e-pasta veidā, lūdzot apstiprināt jūsu kontu, kā arī vienu vai vairākus papildu e-pastus pirmajā mēnesī atkarībā no jūsu atrašanās vietas;
  2. Nepārtraukti noris vispārējā komunikācija/saziņa kampaņu ietvaros;
  3. Tieši jums pielāgota saziņa. Atkarībā no jūsu pirkumu paradumiem mēs varam jums nosūtīt papildu piedāvājumus vai saziņu, kuru uzskatām par būtisku, balstoties uz jūsu pirkumu vēsturi;
  4. Mēs varam jums nosūtīt vaučerus bezmaksas akcijas preču vai pakalpojumu iegādei. Vaučeri tiks nosūtīti vai nu kā atlīdzība (piem., jums tiks piešķirts bezmaksas automašīnas mazgāšanas pakalpojums, jo esat iegādājies noteiktu šo pakalpojumu skaitu) vai, atzīmējot īpašu notikumu (piem., konkrēto gadadienu CIRCLE K EXTRA dalībnieka statusā).
  5. Mēs varam jums nosūtīt aptauju par jūsu pēdējo vizīti, lai uzzinātu par jūsu pieredzi apmeklējot mūsu stacijas, par produktiem un pakalpojumiem, kā arī personāla attieksmi.
   
  Balstoties uz klienta izteiktajām vēlmēm un ģeogrāfiskās zonas, CIRCLE K saziņai ar reģistrētajiem klientiem izmantos e-pastu, SMS un APP (lietotnes), tālruni vai pastu.
                 
  CIRCLE K e-pasta nosūtītājs būs “CIRCLE K EXTRA”. CIRCLE K SMS nosūtītājs būs CIRCLEK.
   
  Laiku pa laikam CIRCLE K var sazināties, izmantojot ārējos sociālo mediju kanālus, piemēram, Facebook un Instagram. Uz šo pakalpojumu izmantošanu neattiecas CIRCLE K EXTRA noteikumi, bet gan pašu sociālo mediju kanālu noteikumi.
   
  6.2  Privātuma iestatījumi saziņai
  Reģistrējoties CIRCLE K EXTRA, jūs saņemsiet būtisko informāciju par piedāvājumiem un jaunumiem saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem.
   
  Izmantojot privātuma iestatījumus, jūs varat izvēlēties sev vēlamos saziņas kanālus. Jūsu lietotnei ir atsevišķi privātuma iestatījumi. Jūs tos varat jebkurā laikā izmainīt.
   
  Mēs labprāt uzzinātu jūsu viedokli, lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus, tādēļ mēs, iespējams, sazināsimies ar jums tirgus izpētes nolūkos.

 • 7. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR PRIVĀTUMU, DROŠĪBU UN PERSONAS DATIEM

  7.1  Apstrādes mērķis
  Jūsu informācija tiks analizēta, lai redzētu, kā jūs izmantojat CIRCLE K EXTRA, lai izprastu jūsu pirkšanas paradumus un nosūtītu jums (un/vai jūsu konta papildu piesaistītajām personām) informāciju un piedāvājumus par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt.
   
  Visas personas datu apstrādes mērķi saskaņā ar šo Līgumu ir CIRCLE K EXTRA darbības nodrošināšana. Jūsu dati neanonīmā formā netiks izmantoti nekādiem citiem mērķiem, kā tikai dalībai CIRCLE K EXTRA, saskaņā ar jūsu šī Līguma ietvaros sniegto piekrišanu. Mēs varam izmantot jūsu informāciju lai nosūtīt jums aptauju, lai apkopotu informāciju par jūsu pieredzi apmeklējot Circle K DUS un iegādājoties mūsu produktus un pakalpojumus.
  7.2  Jūsu kā datu subjekta tiesības
  Jūsu tiesību īstenošana
  Jūs varat īstenot savas datu subjekta tiesības, tostarp tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar CIRCLE K EXTRA pa latvija@circlekeurope.com vai rakstot vēstuli uz Circle K Latvia, Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80009005. Daži pieprasījumi, piemēram, piekļuve datiem, konkrēts ar datu analīzi kā tādu saistīts jautājums vai jebkurš cits jautājums, kam nepieciešama papildu piekļuve, ir jāiesniedz rakstiski.
   
  Informācija
  Šie noteikumi veido vispārīgu informāciju par to, kā mēs veiksim jūsu personas datu apstrādi un kādi dati tiks apstrādāti. Šī informācija ir pieejama arī CIRCLE K EXTRA tīmekļa vietnē.
   
  Piekļuve datiem
  Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt par jums uzglabātās informācijas kopiju. Lielākā daļa informācijas jums ir pieejama CIRCLE K lojalitātes tīmekļa/mobilajā portālā, kurā mūsu uzglabātie dati par jums ir redzami jūsu CIRCLE K EXTRA profila lapā. Šādi pieprasījumi iesniedzami rakstiski.
   
  Ja jums ir konkrēts, ar datu analīzi saistīts jautājums vai jebkurš cits jautājums, jūs varat lūgt papildu piekļuvi.
  Pieprasījums datu piekļuvei ir jāiesniedz rakstiski un tam jābūt parakstītam.
   
  Datu labojumi
  Ja jūsu personas dati mainās, jūs tos varat labot (koriģēt) jūsu CIRCLE K EXTRA kontā.
  Ja jums ir konkrēts jautājums vai jums ir problēmas labojot datus, vai jebkāds cits jautājums, jūs varat lūgt papildu piekļuvi. Šāds pieprasījums iesniedzams rakstiski.
  7.3 Kā mēs vācam un apstrādājam datus?
  CIRCLE K apstrādātā informācija ietver informāciju, kādu sniedzat reģistrējoties, informāciju par jūsu pirkumiem, kā arī informāciju, kādu jūs pats izvēlaties mums turpmāk sniegt.
   
  Kad CIRCLE K degvielas uzpildes stacijā tiek veikts pirkums, CIRCLE K reģistrē šo informāciju izmantošanai uzņēmējdarbības un grāmatvedības nolūkiem tāpat kā jebkurā citā  mazumtirdzniecības vietā. Informācija par CIRCLE K EXTRA dalībnieku pirkumiem papildus tiek nosūtīta mūsu lojalitātes sistēmai un uz datu glabātuvi. Šīs sistēmas veic datu analīzi profila izveidei, ļaujot mums piešķirt jums kā klientam atlaides degvielai, kā arī nodrošināt atlasītām klientu grupām piemērotākus piedāvājumus un kampaņas.
   
  Savāktie dati var identificēt pirkumu kā identificējamu produktu vai pakalpojumu (piemēram, konkrētu automašīnas mazgāšanas programmu) vai produkta vai pakalpojuma kategoriju (piemēram, pārtika vai žurnāli). Mēs īpaši pievēršam uzmanību, lai analīzes nolūkiem mūsu datu bāzē neidentificētu nekādu jutīgu produktu vai pakalpojumu.
    
  7.4 Kādu informāciju mēs vācam reģistrācijas brīdī?
  Tirdzniecības vietā, uzsākot reģistrācijas procesu, lai pievienotos CIRCLE K EXTRA, ievāc šādu informāciju:
   
  •  mobilā tālruņa numurs;
  •  bankas maksājumu kartes numurs, kas kļūs par primāro (galveno) konta numuru.
   
  Ja klients nepabeidz reģistrāciju, piekrītot šiem noteikumiem, šie dati pēc 30 dienām tiks dzēsti.
    
  Obligātā informācija, kas klientiem ir jāsniedz, reģistrējoties CIRCLE K EXTRA:
  • vārds;
  • uzvārds;
  • dzimšanas datums
  • mobilā tālruņa numurs;
  • e-pasta adrese;
  • valsts;
  • lojalitātes vai bankas kartes numurs;
  • piekrišana dalības noteikumiem.

  Papildu informācija, kuru klients var sniegt, reģistrējoties CIRCLE K EXTRA:
  • dzimums;
  • pasta indekss;
  • adrese;
  • ārējā partnera kods (uzņēmumu līgumiem);
   
  Visa šī informācija tiek saglabāta, kamēr klients ir aktīvs. “Aktīvs” šajā kontekstā nozīmē – izmanto jebkuru CIRCLE K EXTRA kontā reģistrēto karti 24 mēnešu laikā un nav atcēlis savu dalību.
   
  Ja klients ir pasīvs vairāk nekā 24 mēnešus, dalība CIRCLE K EXTRA tiks uzskatīta par atceltu un iepriekš uzskaitītā informācija un dati tiks dzēsti.
  7.5 Kāda informācija tiek vākta dalības laikā?
  CIRCLE K vāc informāciju par pirkumiem un apkopo to, lai iegūtu informāciju par:
  ·    summu, ko klients tērē dažādās ar degvielu saistītās vai nesaistītās pirkumu kategorijās;
  ·    mūsu degvielas staciju apmeklējumu skaitu;
  ·    jūsu elektroniskajiem kuponiem vai vaučeriem, kā derīgiem, tā ari ar beigušos derīguma termiņu;
  ·    procentuālo to mūsu sūtīto e-pastu skaitu, kurus klienti atver, un vai šie e-pasti atgriežas (nepareizas vai nepareizi funkcionējošas e-pasta adreses dēļ);
  ·    procentuālo to klientu daļu, kuri izvēlas vai neizvēlas piedalīties kampaņā (atteikšanās rādītājs); un
  ·    cik klienti noklikšķina uz konkrētām reklāmām (vidējais klikšķu skaits).
   
  Mēs uzglabājam detalizētu pirkumu vēsturi līdz 3. (trīs) gadiem. Pēc tam dati kļūst anonīmi un tos vairs nav iespējams sasaistīt ar konkrētu personu.     
  7.6 Jūsu personas datu aizsardzība un privātuma ievērošana
  CIRCLE K un tā partneri (vairāk par Partneriem 7.7. sadaļā) apmainās ar CIRCLE K EXTRA  ievāktajiem personas datiem, lai pārvaldītu reģistrētos klientu kontus un informāciju par klientu vēlmēm, kā arī lai reģistrētajiem klientiem efektīvi piedāvātu un nodrošinātu kvalitatīvas atlaides, priekšrocības, produktus, preces un pakalpojumus.
   
  CIRCLE K nevāks, neizmantos un neizpaudīs CIRCLE K EXTRA klienta personas datus bez klienta piekrišanas, ja vien to nepieprasa likums.
   
  Laiku pa laikam mēs, iespējams, pārsūtīsim personas datus ierobežotā apjomā mūsu partneriem apstrādei, lai saprastu, kādas atlīdzības, priekšrocības, produkti, preces un pakalpojumi CIRCLE K klientus visvairāk interesē. Tas ietver arī iespēju datus nodot Partneriem, lai ļautu viņiem gūt labāku izpratni par pirkšanas paradumiem, iegādājoties Partneru produktus. Mēs izmantojam gan rakstiskus līgumus, gan citus līdzekļus jūsu datu aizsardzībai laikā, kamēr tos apstrādā mūsu Partneri vai apakšuzņēmēji.
   
  CIRCLE K EXTRA izmanto iepriekš definētus sarakstus jūsu darījumu datu apkopošanai un pēc tam izdzēš šos detalizētos darījuma ierakstus kā tādus. Mēs apņemamies ievērot šādus principus:
   
  ·         Mēs ievāksim un apstrādāsim tikai tos personas datus, kas nepieciešami CIRCLE K EXTRA programmas darbībai, tostarp, lai piedāvātu mūsu dalībniekiem atlīdzības, priekšrocības, produktus, preces un pakalpojumus saskaņā ar CIRCLE K EXTRA programmu, analizējot dalībnieku darījumus un paradumus.
  ·         Mēs uzturēsim mūsu reģistrēto klientu sniegtās informācijas drošību un konfidencialitāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Atbilstība šiem standartiem tiek pastāvīgi pārbaudīta un nepieciešamības gadījumā pārskatīta.
  ·         CIRCLE K EXTRA apstrādā klienta datus, piemērojot nozares standartus, tostarp, bet ne tikai, PCI DSS (Maksājumu karšu nozares Datu drošības standarts).
  ·         CIRCLE K jūsu privātums ir ļoti svarīgs, tāpēc mēs nodrošinām jūsu personas datu aizsardzību, kā arī ievērojam piemērojamos tiesību aktus. Mēs nekad nepārdosim jūsu personas datus un nodosim šādu informāciju tikai mūsu lojalitātes programmas partneriem saskaņā ar vietējā CIRCLE K tīmekļa vietnē 7.7. punktā aprakstīto.
   
  7.7 CIRCLE K EXTRA partneri
  CIRCLE K lojalitātes programma, CIRCLE K EXTRA, ietver piedāvājumus ne tikai CIRCLE K Tirdzniecības vietnē, bet arī mūsu partneru piedāvājumus. Ja CIRCLE K kopā ar citu uzņēmumu izveido kopīgus lojalitātes programmas piedāvājumus, daži no jūsu datiem būs pieejami arī partnerim tikai šī kopīgā lojalitātes programmas piedāvājuma/sadarbības ietvaros. Tas pats attiecas uz informāciju par jums, ko partneri var nodot CIRCLE K.
   
  Informācija par CIRCLE K partneriem CIRCLE K EXTRA lojalitātes programmas ietvaros un par to, kādi dati konkrētajā reizē tiks nodoti, ir pieejama CIRCLE K EXTRA tīmekļa vietnē.
  7.8 Datu apstrādātāji (apakšuzņēmēji), datu nodošana
  CIRCLE K EXTRA  klienta personas dati tiek nodoti CIRCLE K apakšuzņēmējiem. Mūsu apakšuzņēmēji mūsu uzdevumā apstrādā un analizē datus. Viņi nodrošina arī CIRCLE K EXTRA  saziņas instrumentu darbību. Viņi darbojas saskaņā ar atrunātiem nosacījumiem, lai nodrošinātu pienācīgu privātuma un informācijas drošību. CIRCLE K atbild par visu tā apakšuzņēmēju veikto apstrādi.
   
  Gan CIRCLE K piederošais datu centrs, gan apakšuzņēmēju datu centrs atrodas ES/EEK teritorijā, mēs nepārsūtīsim jūsu datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) teritorijas.
   
  7.9 Jūsu kā CIRCLE K EXTRA  dalībnieka pienākumi
  Pievienojoties CIRCLE K EXTRA, jūs apņematies rūpīgi iepazīties ar šiem noteikumiem un tos ievērot. Jūs apņematies reģistrējoties sniegt mums pareizu un precīzu informāciju, un savlaicīgi to atjaunot, ja rodas izmaiņas.
   
  Jūs apņematies informēt CIRCLE K klientu apkalpošanas dienestu, ja novērojat jūsu lojalitātes kontā neatļautas darbības vai arī jums ir aizdomas par tādām. Jūs arī apņematies informēt CIRCLE K, ja kāda no reģistrētajām kartēm tiek pazaudēta vai nozagta. Turklāt jūs apņematies nepieņemt un neizmantot atlīdzības, kas jums nepamatoti vai kļūdaini piešķirtas.

 • 8. NOTEIKUMU GROZĪJUMI

  CIRCLE K ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt grozījumus šajos noteikumos, par to paziņojot 30 dienas iepriekš. Izmantojot kādu no CIRCLE K EXTRA  saziņas kanāliem, tiks nosūtīts īpašs paziņojums, kas arī tiks ievietots CIRCLE K EXTRA  tīmekļa vietnē. Aktuālie noteikumi vienmēr ir pieejami CIRCLE K EXTRA  tīmekļa vietnē.

 • 9. SADARBĪBAS IZBEIGŠANA

  Neievērojot šos noteikumus vai kādā citā veidā apzināti mēģinot ļaunprātīgi izmantot jūsu vai jebkuras citas personas lojalitātes kontu, CIRCLE K ir tiesīgs nekavējoties anulēt jūsu lojalitātes kontu. CIRCLE K patur tiesības pārtraukt dalību klientam, kurš iesaistās apdraudošā, krāpnieciskā vai citā nelikumīgā rīcībā pret CIRCLE K vai tā darbiniekiem.
   
  CIRCLE K patur tiesības pārtraukt CIRCLE K EXTRA  programmu, par to informējot 30 dienas iepriekš. Šādas izbeigšanas gadījumā jebkādas tiesības, vaučeri, utt., būs derīgi līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā 90 dienas.

 • 10. ATCELŠANA

  Jūs varat jebkurā laikā atcelt savu dalību un tādējādi arī piekrišanu CIRCLE K veiktajai jūsu personas datu apstrādei. Šādas atcelšanas pieteikums ir jānosūta Klientu apkalpošanas dienestam [elektroniskais kontaktpunkts]. Atceļot dalību, nekavējoties tiek atceltas jebkādas jūsu nopelnītās priekšrocības, atlaides vai vaučeri. Pēc tam jūs vairs nevarēsit pieteikties savā CIRCLE K EXTRA  kontā, visas jūsu klienta priekšrocības jūsu kontā tiks anulētas atcelšanas brīdī, neviena no jūsu kontā reģistrētajām kartēm vairs nebūs tiesīga saņemt jebkādu atlīdzību; un CIRCLE K apturēs jebkādu saziņu ar jums lojalitātes programmas ietvaros (izņemot jebkādu paziņojumu par izbeigšanu un jebkādu likumā prasīto saziņu).

 • 11. DAŽĀDI NOSACĪJUMI UN PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

  Šajos noteikumos var būt dažas vietējas atšķirības, kas saistītas ar atšķirībām vietējos tiesību aktos CIRCLE K darbības valstīs. Šie noteikumi jebkurā gadījumā ir jāinterpretē saskaņā ar Norvēģijas tiesību aktiem, izņemot attiecīgās vietējās variācijas. Iespējamie strīdi, kas saistīti ar CIRCLE K EXTRA  lojalitātes programmu kā tādu, tiek izskatīti Norvēģijas tiesās [ciktāl tas ir iespējams saskaņā ar vietējiem likumiem].

Circle K EXTRA priekšrocības

Uzzini kādas ir Circle K EXTRA lojalitātes programmas priekšrocības

Circle K EXTRA priekšrocības

Uzzini vairāk par Circle K EXTRA priekšrocībāmIzdevīgi piedāvājumi veikalā

Rūpējamies, lai Circle K degvielas uzpildes stacijās vienmēr būtu izdevīgi un interesanti piedāvājumi. Vairāki no tiem spēkā tikai EXTRA biedriem

Lejupielādē Circle K lietotni App Store

vai Google Play