Rēķinu pieprasījumi

Privātpersona vai uzņēmums?
Lūgums norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru.
Lūgums norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru.
Par ko ir jūsu pieprasījums
Vai jūs zināt rēķina numuru vai vēlaties ievadīt periodu?
We will send all invoices generated from this date
To this date
Ja ir vairāki rēķina numuri, lūdzu, atdaliet tos ar ; un bez atstarpēm.
Kuram konta numuram vēlaties mainīt rēķina piegādes veidu?
Kā Jūs turpmāk vēlaties saņemt rēķinu?
Šajā laukā jābūt precīzi 13 cipariem.
Lūdzu, norādiet e-pasta adresi rēķina saņemšanai.
What do you want to change your payment method to?
Please attach blanket to us. You can find the blanket here: www.bankgirot.se
Lūdzu, norādiet Uzmanības personas vārdu, kas jānorāda rēķinā.