Image
Circle K Uznemuma degvielas kartes
Image
Circle K uzņēmuma degvielas kartes
Karšu noteikumi

Karšu noteikumi, cenrādis un citas noderīga informācija

 • Uzņēmumu karšu un naftas produktu pārdošanas līguma vispārējie noteikumi

  Šeit Jūs variet iepazīties gan ar aktuālajiem uzņēmumu karšu lietošanas noteikumiem, gan ar naftas produktu pārdošanas līguma vispārējiem noteikumiem un to iepriekšējām versijām. Šie noteikumi attiecas uz Circle K uzņēmumu karšu līguma formu, kura ir pieejama apmeklējot ligums.circlek.lv un naftas produktu pārdošanas līguma formu, kura ir pieejama apmeklējot vtligums.circlek.lv

 • Terms and Conditions of the Circle K Company Card Agreement
 • Cenrādis juridiskām personām

  Spēkā no 2014.gada 1.janvāra

  Pakalpojums

  EUR

  Kartes un papildkartes izsniegšana Bezmaksas
  Kartes un papildkartes apkalpošana maksa Bezmaksas
  Europe karšu konta apkalpošanas maksa (mēnesī) 4,27
  Kartes atjaunošana (derīguma termiņa beigās) Bezmaksas
  Kredītimita pieteikuma izskatīšana Bezmaksas
  Procenti par kredītlimita izmantošanu noteiktā kredītlimita un rēķinu apmaksas termiņa ietvaros 0% gadā
  Maksa par degvielas un preču un pakalpojumu pirkumiem Latvijā ar Circle K degvielas karti Bezmaksas
  Maksa par degvielas  pirkumiem ārpus Latvijas  ar Circle K degvielas karti Bezmaksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja pirkuma valūta nav EUR 1,3% no pirkuma summas
  Maksa par ceļiem ārpus Latvijas Europe kartēm 2,5%-4,5% no pirkuma summas
  Kartes aizvietošana (nozaudēta, nozagta vai bojāta) 3,00
  Kartes aizvietošana (mainot kartes tipu vai lietotāja vārdu) 3,00
  Karšu rēķinu sūtīšana pa e-pastu Bezmaksas
  Karšu rēķinu sūtīsana pa pastu 1,42
  Karšu rēķinu sūtīšana pa pastu Circle K EUROPE kartei (divas reizes mēnesī) 2,13
  Karšu rēķina kopijas elektroniska izsniegšana par pēdējo mēnesi Bezmaksas
  Karšu rēķina kopijas elektroniska izsniegšana par iepriekšējiem periodiem 3.00 / par katru periodu
  Kases čeka kopijas elektroniska izsniegšana (par katru kases čeku) 3,00
  Kases čeka kopijas  izsniegšana pa pastu (par katru kases čeku) 4,00
  Pirkumu un karšu darījumu elektroniskas atskaites sagatavošana viena mēneša ietvaros 3,00
  Pirkumu un karšu darījumu elektroniskas atskaites sagatavošana par katru nākamo mēnesi 3,00
  PIN koda atkārtota izsūtīšana 2,00
  Karšu rēķina labošana un izsūtīšana Bezmaksas
  Līguma kopijas izsniegšana 3,00
  Kartes kilometrāžas atspoguļošana rēķinā Bezmaksas
  Kartes slēgšana

  Bezmaksas

  Parāda atgūšanas izmaksas (atgādinājuma izsūtīšana) 7,00
  Pirmstiesas izdevumi, kas saistīti ar parāda atgūšanu Inkaso 5% apmērā no parāda summas

  *par citiem klienta pieprasījumiem,  Circle K var pieprasīt samaksu par informācijas sagatavošanu un izsūtīšanu

  Speciālā biznesa cena

  Atsevišķās Eiropas valstīs izmantojot Circle K EUROPE card tiek piemērots īpašs cenošanas veids – Circle K speciālā biznesa cena (List price). Specialā biznesa cena nozīmē, ka dīzeļdegvielas cena konkrētajā valstī ir fiksēta un ir aktuāla visās konkrētās valsts Circle K tīkla uzpildes stacijās, ieskaitot automātus un INGO stacijas.
  Dīzeļdegvielas Speciālā biznesa cena tiek piemērotas sekojošās valstīs:

  Speciālā biznesa cena tiek piemērota arī Vācijā , uzpildoties ARAL un BP stacijās. Konkrētās dienas speciālo biznesa cenu var apskatīties http://www.vatservice.eu

 • Karšu tipu un kredītlimitu atšifrējumi

  Kartes tips

  Starptautiskā Circle K EUROPE karte INT60 INT61 INT62 INT63 INT64 INT65
  Circle K kredītkarte NAT60 NAT61 NAT62 NAT63 NAT64 NAT65
  Circle K debetkarte LV26 LV24 LV23 LV22 LV21 LV11
  Dizeļdegviela
  Benzīns, autogāze  
  Eļļas, satiksmes produkti    
  Automazgāšana      
  Autopiederumi, putekļu sūcējs, apdrošināšana        
  Citas preces, pakalpojumi          

  Kartes limits*

  Kartes limits Transakciju skaits dienā Dienas limits EUR Mēneša limits EUR
  V04 5 50 5000
  V05 5 100 5000
  V12 5 150 150
  V13 5 200 200
  V14 5 300 300
  V15 5 500 500
  V16 5 750 750
  V17 5 1000 1000
  V18 5 1000 2000
  V19 5 2000 3000
  V20 5 2000 5000
  V21 5 3000 10000
  V22 5 3000 15000
  V29 15 3000 15000
  V30 15 3000 20000

  * Ja līgums attiecas uz kādu no kredītkartēm

 • Noderīgas saites

  Staciju tīkls

  E-paraksts

Image
circle k pro card

Circle K debetkarte

Uzņēmumiem, kas degvielu iegādājas Latvijas teritorijā un par pirkumiem veic priekšapmaksu

Image
circle k pro card

Circle K kredītkarte

Uzņēmumiem, kas degvielu iegādājas Latvijas teritorijā un dod priekšroku pēcapmaksas norēķiniem

Image
circlek pro card routex

Circle K Europe starptautiskā kredītkarte

Uzņēmumiem, kas degvielu iegādājas arī ārpus Latvijas – Eiropā