Image
Circle K Vide Veselība drošība
Image
Circle K Vide Veselība drošība
Vide. Veselība. Drošība.
Savā darbībā orientējamies uz ilgtspējīgu attīstību un videi draudzīgiem risinājumiem, izvirzot augstas prasības gan sev, gan sadarbības partneriem. Mūsu vides, veselības un drošības (VVD) politikas standarti un pamatprincips ir radīt nulles kaitējumu cilvēkiem un apkārtējai videi.

Katru gadu mēs definējam konkrētus un izmērāmus vides mērķus, kas balstīti uz būtisko vides aspektu izvērtēšanu un iespējamu vides resursu patēriņa samazinājumu, ko nosaka ieviestā Integrētā kvalitātes vadības sistēma.

Realizētā vides, veselības un drošības politika apliecina mūsu izpratni par atbildību – vienam par otru, par sabiedrību un par vidi, kurā dzīvojam. Turklāt mūsu nostāja ir nemainīga visur, kur mēs darbojamies. Mēs vēlamies, lai piegādātāji un partneri apzinās un atbalsta mūsu VVD standartus, un ceram, ka klienti novērtē mūsu rūpes un atbildību ne tikai tagadnes, bet arī nākotnes perspektīvā.

Circle K VVD politika:

  • Mēs izprotam un tiekam galā ar riska situācijām
  • Mēs spējam novērst jebkādus negadījumus
  • Mēs apturam nedrošas darbības un procesus
  • Mēs samazinām savu ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu
  • Mēs rūpējamies viens par otru
  • Mēs radām drošu un veselīgu darba vidi
  • Mēs kopīgi strādājam ar saviem sadarbības partneriem, lai uzlabotu VVD rezultātus
  • Mēs atklāti runājam ar sabiedrību

Drošības un produktu datu lapa