Image
CarWash
Image
Automātiskā auto mazgātava
Tīrs auto – tīra vide
Mazgā savu mašīnu Circle K ar pārliecību, ka tā ir videi draudzīga izvēle. Visās mūsu stacijās par notekūdeņiem un ķimikālijām rūpējas separatori, kas neļauj tiem nokļūt vidē. Ja auto mazgā mājās, tad šīs lietas nonāk zemē un vēlāk gruntsūdeņos.

Mūsu mērķis ir kļūt par videi draudzīgāko automazgātavu tīklu pasaulē, un, lai to sasniegtu, mēs attīstāmies vairākos virzienos.

Lietojam mazāk ķīmisko vielu

Mēs darām visu, lai automazgātavās tiktu lietots pēc iespējas mazāk kaitīgo ķimikāliju. Piesaistot ekspertus un sadarbības partnerus, esam veikuši garu ceļu, un lielākajā daļā Circle K Eiropā izmantotie mazgāšanas līdzekļi ir saņēmuši Skandināvijas ekomarķējumu Svanen. Kur vien iespējams, mēs izvirzām sev vēl augstākas kvalitātes prasības, nekā to paredz vietējā likumdošana.

Image
Cirlce K automazgātava

Izmantojam mazāk ūdens

Mēs pieliekam lielas pūles, lai rīkotos atbildīgi un samazinātu ūdens patēriņu. Efektīvākais veids, kā to paveikt, ir ūdeni pārstrādāt. Katru reizi, kad tiek nomainīta automazgātavas iekārta, mēs uzstādām jaunu, līdz ar ko ieviešam arī modernu ūdens pārstrādes sistēmu. Tā ik gadu Eiropas tīklā tiek atjaunināti vismaz 10% mūsu automazgātavu.

Atbalstām gudrāku elektroenerģiju

Nomainot vecāka modeļa mazgātavu sistēmas, mēs ieviešam jaunas un modernākas, kas patērē ievērojami mazāk elektroenerģijas. Tāpat visas stacijas tiek apgaismotas ar LED spuldzēm, kas ir daudz ekonomiskākas. Šobrīd Eiropā testējam arī inovatīvas elektrības iegūšanas metodes, piemēram, ūdeni mazgātavās sildīt, izmantojot saules enerģiju.

Mūsu mērķi

Galvenie mērķi (2018–2023):

• Ķīmisko vielu izmantošanu samazināt par 15% gadā
• Ūdens patēriņu samazināt par 25% gadā
• Elektrības patēriņu vienā mazgāšanas reizē samazināt par 25%

Ko vari darīt tu? Rīkojies atbildīgi ikdienā:

• Lai ķīmiskie notekūdeņi nenonāktu dabā, mazgā auto mūsu stacijās, nevis mājās vai uz ielas
• Izvēlies mazgāšanas programmu, atbilstoši laikapstākļiem un nepieciešamībai
• Cik vien iespējams, automašīnas tīrīšanai izmanto līdzekļus ar eko marķējumu

Automazgāšana