Čeka kopija

Informācija par darījumu
Darījuma datums un laiks
Darījuma detalizēta informācija
Norēķinu veids
Lai uzzinātu precīzu samaksāto summu, lūdzu, pārbaudiet bankas pārskatu
Lūdzu, ievadiet savas norēkinu kartes numura pirmos 6 un pēdējos 4 ciparus.
Lūdzu, ievadiet savas Circle K kartes numuru, nedrīkst būt garāks par 18 cipariem.