Ko nozīmē mobila maksājuma statuss?


Kolonā "Mobilā maksājuma statuss" var redzēt, vai lietotājs ir saņēmis ielūgumu, vai ielūgumam ir beidzies derīguma termiņš, vai lietotājs ir apstiprinājis un aktivizējis mobilo maksājumu.

Vai bija noderīgi: