Circle K dāvanu karšu privātuma paziņojums

1. Kas mēs esam?

AS Circle K ir Norvēģijā reģistrēta sabiedrība, juridiskā adrese: Schweigaards gate 16, Oslo, Norvēģija, uzņēmuma numurs: 995532921, un tā filiāles (kopā saukti -“Circle K”, “Uzņēmums”, “mēs” vai “mūsu”) Eiropas Savienībā/ Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, kur ir izvietots šis privātuma paziņojums. Attiecīgais Circle K uzņēmums reģionā ir datu pārzinis datu apstrādes procesos, kas aprakstīti šajā privātuma paziņojumā.
Šis privātuma paziņojums palīdzēs Tev saprast, kā mēs apstrādājam personas datus. Šajā paziņojumā minētas šādas lietas ‒ kādu informāciju mēs izmantojam, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko darām, lai dati būtu drošībā, kādus partnerus piesaistām mūsu datu apstrādei un kādas ir lietotāja privātuma tiesības.

2. Kā un kad tiek piemērots paziņojums par konfidencialitāti?

Šajā privātuma paziņojumā ir aprakstīta personas datu apstrāde Circle K dāvanu karšu pakalpojuma izmantošanas laikā ("pakalpojums/-s"). Šis privātuma paziņojums ietver vispārīgu privātuma informāciju par pakalpojumu, iesaistītajiem partneriem un Tavām privātuma tiesībām un to, kā tās izmantot.

3. Datu apstrādes nolūki

Mēs apstrādāsim personas datus, lai sniegtu pakalpojumu un nodrošinātu pakalpojuma funkcionalitāti. Dažādie datu apstrādes nolūki ir aprakstīti zemāk.

Lai nodrošinātu pakalpojuma funkcionalitāti un novērtētu tā darbību. 
Mēs apstrādāsim dažus personas datus, lai nodrošinātu pakalpojuma drošību un funkcionalitāti, risinātu ar pakalpojumu saistītas problēmas un kļūdas un uzlabotu vispārējo pakalpojumu līmeni. Papildus mēs mērīsim un uzlabosim pakalpojuma sniegumu – mēs izmantosim datus par lietotāja darbībām apkopotā vai anonimizētā veidā.
Juridiskais pamatojums datu ieguvei un apstrādei ir Circle K leģitīmās intereses apstrādāt šos datus.

Lai nodrošinātu Tev pakalpojumu.
Mēs apstrādāsim personas datus, lai nodrošinātu Tev Cirkle K dāvanu karšu pakalpojumus. Iegādājoties vai papildinot karti, Tev būs jāatklāj daži personas dati, lai mēs varētu apstrādāt pieprasījumu un piešķirt līdzekļus Tavai kartei.
Datu vākšanas un apstrādes juridiskais pamats ir līgums starp Circle K un personu, kuram Tu piekrīti, nospiežot piekrišanas pogu mūsu noteikumiem un pakalpojumiem, iegādājoties vai papildinot karti. Papildus mēs piesaistām mūsu partneri "Store Value Solutions", kas palīdz mums uzturēt dāvanu karšu platformu un piekļūst dažiem personas datiem – vairāk par "Store Value Solutions" un to, kā viņi apstrādā Tavus datus, vari izlasīt viņu privātuma politikā, kas pieejama šeit: [https://web.buyatab.com/stored-value-solutions-uk-limited-privatuma-politika/]
Laiku pa laikam varam balstīties uz citu juridisku pamatojumu, ja:

 • ir nepieciešams apstrādāt personas datus, lai aizsargātu fiziskas personas dzīvību;
 • ir nepieciešams ievērot juridiskos pienākumus apstrādāt konkrētus datus, piemēram, ja saņemts pieprasījums no regulējošās iestādes izpaust noteiktus personas datus;
 • esam saņēmuši skaidru, apzinātu piekrišanu apstrādāt Tavus personas datus citam konkrētam mērķim.

4. Kādus personas datus mēs apstrādājam

Personas dati, kurus apstrādājam, lai nodrošinātu pakalpojuma funkcionalitāti, drošību un novērtētu tā darbību.
Personas dati, kurus iegūsim, lai nodrošinātu pakalpojumu un tā drošību:

 • lietotāju mijiedarbība ar pakalpojumu;
 • diagnostikas dati, piemēram, IT sistēmu problēmas, darījumu veiktspēja, kļūdas, kas radušās no lietotāju mijiedarbības ar pakalpojumu, bet tie parasti nesatur personas datus.

Dati, kas tiek izmantoti pakalpojuma veiktspējas mērīšanai, galvenokārt ir lietotāja mijiedarbība, piemēram, lietotāja kartes ID, pirkumu vai papildinājumu summas un biežums, tīmekļa vietnes apmeklējumi vai cita informācija par to, kā Tu izmanto dāvanu karti. Dati tiks izmantoti apkopotā vai anonimizētā veidā.

Personas dati, kurus apstrādājam, lai nodrošinātu Tev pakalpojumus
Iegādājoties karti, Tev būs jānorāda daži pamata personas dati:

 • vārds;
 • uzvārds;
 • e-pasta adrese;
 • mobilā tālruņa numurs;
 • mājas adrese;
 • maksājumu veida informācija;
 • valsts;
 • piekrišana noteikumiem un nosacījumiem;
 • kartes saņēmēja dati (pēc izvēles).

Izmantojot pakalpojumus, mēs izveidosim unikālu informāciju, kas tiks piesaistīta Tavai identitātei, piemēram:

 • unikāls dāvanu kartes numurs.

5. Kādas ir Tavas tiesības?

Tavu tiesību izmantošana
Vari izmantot savas datu subjekta tiesības, tostarp tiesības iebilst, tiesības ierobežot datu apstrādi vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar Circle K pa tālruni, izmantojot e-pastu vai pastu, vai Circle K ID vietni https://id.circlekeurope.com. Kontaktinformācija ir pieejama šī paziņojuma 10. punktā. Daži pieprasījumi, piemēram, piekļuve datiem, konkrētais ar datu analīzi saistītais jautājums vai jebkurš cits jautājums, kam nepieciešama papildu piekļuve, ir jāiesniedz rakstveidā.

Tiesības saņemt informāciju
Šie noteikumi un nosacījumi veido īpašu informāciju par to, kā mēs apstrādāsim personas datus un kādi dati tiks apstrādāti kā daļa no Pakalpojumiem, un papildina vispārējo Circle K Privātuma politiku, kas pieejama vietnē: [https://www.circlek.lv/privatuma-pazinojums]

Piekļuve datiem 
Tev ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt par Tevi uzglabātās informācijas kopiju. Šādi pieprasījumi iesniedzami rakstveidā. Ja Tev ir konkrēts ar datu analīzi saistīts jautājums vai jebkāds cits jautājums, vari lūgt papildu piekļuvi. Lielākā daļa informācijas Tev ir pieejama mobilajā lietojumprogrammā, kas ietver nepieciešamos personas datus, kurus par Tevi uzglabājam, lai sniegtu Pakalpojumus. Pieprasījums datu piekļuvei ir jāiesniedz rakstveidā, papildu informāciju skatīt https://id.circlekeurope.com.

Datu labojumi
Ja Tavi personas dati mainās, savus personas datus vari labot (koriģēt) konta iestatījumos. 
Ja Tev ir konkrēts jautājums vai rodas problēmas, labojot datus, vai ir jebkāds cits jautājums, vari lūgt papildu palīdzību, sazinoties ar Circle K. Šāds pieprasījums jāiesniedz rakstveidā.

Tiesības uz datu pārnesamību
Tev ir tiesības pieprasīt, lai nosūtām tā sniegto informāciju citam saņēmējam. Tas attiecas tikai uz informāciju, kas mums iesniegta. Komerciāli sensitīva informācija, kas izveidota, balstoties uz anonimizētiem datiem, netiek pārsūtīta.

Tiesības saistībā ar profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu
Tev ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana. Iebildumu vari iesniegt par jebkuru automatizētu lēmumu, kuru esam pieņēmuši, kā arī vari lūgt to pārskatīt.

Personas datu dzēšana
Tev ir tiesības pieprasīt dažu savu personas datu dzēšanu. Daži dati, piemēram, darījumi, ir jāsaglabā saskaņā ar vietējās jurisdikcijas prasībām.

Tiesības iebilst 
Tev var būt tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja mēs apstrādājam šo informāciju, balstoties uz leģitīmām interesēm. Tu vari iesniegt iebildumu, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Tiesības ierobežot apstrādi
Tev ir tiesības lūgt mums ierobežot savas informācijas apstrādi konkrētos apstākļos. Tas nozīmē, ka Tavus datus var izmantot tikai konkrētiem nolūkiem, piemēram, likumisku prasību gadījumā vai juridisku tiesību izmantošanai.
Tu vari izmantot savas tiesības ierobežot datu apstrādi, sazinoties ar Circle K pa tālruni, e-pastu vai pastu, vai izmantojot Circle K ID vietni https://id.circlekeurope.com. Kontaktinformācija ir pieejama šī paziņojuma 10. punktā.

Strīdu izšķiršana 
Ja Tev ir kādas bažas saistībā ar personas datu apstrādi, vari sazināties ar privacy_latvia@circlekeurope.com, lai atrisinātu jautājumu, kā arī pieprasīt datu aizsardzības speciālista iesaisti. 
Lielākajā daļā gadījumu mūsu uzraudzības iestāde ir Norvēģijas Datu aizsardzības inspekcija, kuras kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.datatilsynet.no.
Ja vēlies iesniegt sūdzību, vari sazināties arī ar vietējo datu aizsardzības uzraudzības iestādi. Kontaktinformāciju var atrast šeit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

6. Datu apstrādātāji un datu nodošana

Circle K nodos pakalpojuma ietvaros apkopotos personas datus saviem partneriem (zināmi arī kā “datu apstrādātāji”), lai pārvaldītu pakalpojuma funkcionalitāti un pieejamību. Pirms personas datus nodošanas partnerim, Circle K nodrošinās atbilstošu datu aizsardzības procedūru ievērošanu, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, piemēram, bet ne tikai VDAR. Tādējādi Circle K ar partneriem paraksta attiecīgus datu apstrādes līgumus.
Zemāk pieejams saraksts ar datu apstrādātājiem, kurus iesaistīsim Circle K dāvanu karšu pārvaldībā un šī pakalpojuma darbības nodrošināšanā.

Stored Value Solutions
Mērķis: Atbalstīt Circle K dāvanu karšu platformas pārvaldību. 
Organizācijas atrašanās vieta: "Stored Value Solutions" galvenais birojs atrodas Luisvilā (Louisville), ASV, un datu centri atrodas ASV.
Dati: "Stored Value Solutions" ir piekļuve individuāliem klienta datiem, kurus Tu mums sniedz, iegādājoties vai papildinot Circle K dāvanu karti.
Piemērojamais reģions: Visi reģioni, kuros ir pieejams pakalpojums.

Incomm 
Mērķis: Atbalstīt Circle K korporatīvo dāvanu karšu platformu un veikalu digitālo dāvanu karšu tirdzniecības centru.
Organizācijas atrašanās vieta: "Incomm" galvenais birojs atrodas Atlantā, ASV, bet datu centri atrodas Eiropā un ASV.
Dati: "Incomm" ir piekļuve individuāliem klienta datiem, kurus Tu mums sniedz, iegādājoties vai papildinot Circle K dāvanu karti.
Piemērojamais reģions: Visi reģioni, kuros ir pieejams pakalpojums.

Vienlaikus varam apstrādāt dažus personas datus mūsu iekšējās sistēmās, kuras izmantojam savas uzņēmējdarbības uzturēšanai. Lielākajā daļā gadījumu tos atbalsta Microsoft, Oracle vai citi partneri, kas specializējas IKT pakalpojumos.

7.    Personas datu uzglabāšanas periods

Circle K uzglabā lietotāja datus tik ilgi, cik tas nepieciešams nolūkiem, kādos tie tika sākotnēji iegūti. Tas nozīmē, ka dažādas kategorijas datus uzglabāsim dažādus laika periodos atkarībā no datu veida un nolūkiem, kuriem dati tika iegūti.
Turpmāk aprakstīti noteikumi datu uzglabāšanas termiņam:

 • Personas dati, piemēram, kontaktinformācija, tiek glabāti 3 gadus . Kad šis termiņš beidzas, personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti. Dažos gadījumos atsevišķus datus var uzglabāt, ja tas nepieciešams, lai ievērotu juridiskās saistības, grāmatvedības nolūkiem, strīdu risināšanai vai citiem tamlīdzīgiem mērķiem, kuriem var noteikt piemērojamu juridisko pamatojumu.
 • Dati, kas attiecas uz darījumiem, piemēram, kvītis vai rēķini, tiek glabāti 10 gadus vai atbilstoši juridiskajām prasībām Tavā jurisdikcijā. Izdzēšot savu kontu, dati par darījumiem tiks saglabāti, lai ievērotu grāmatvedības noteikumus.
 • Noziedzīgu nodarījumu, krāpšanas vai strīda ar privātpersonu gadījumā dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams lietas atrisināšanai, un saskaņā ar Circle K iekšējiem noteikumiem un valsts juridiskajām prasībām.

8. Tavu personas datu aizsardzība un privātuma ievērošana

Circle K neapkopos, neizmantos un neizpaudīs nekādus klienta personas datus, kas neatbilst sākotnējam mērķim, nenodrošinot atbilstošu juridisko pamatu. Mēs nekad nepārdosim Tavus datus. Mēs uzturēsim informācijas drošību un konfidencialitāti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un nozares standartiem, kā arī nodrošināsim, lai tikai pilnvaroti darbinieki varētu piekļūt Taviem personas datiem.
Mēs varam piešķirt piekļuvi personas datiem mūsu partneriem. Tas tiks darīts tik lielā mērā, cik nepieciešams, lai sniegtu mums atbalstu pakalpojuma uzturēšanā un pārvaldīšanā.
Dati, ko var izmantot mūsu pētniecības, zinātniskās un uzņēmējdarbības snieguma analīzes nolūkiem, ir anonimizēti, tāpēc Tevi pēc tiem nevar identificēt.

9. Izmaiņas šajā paziņojumā

Ceram, ka šis privātuma paziņojums ir viegli saprotams.
Datu aizsardzības likumi ir svarīgi – tie stiprina Tavas tiesības un nodrošina godprātīgu un caurspīdīgu informācijas apstrādi organizācijās. Lai gan daudzi no šiem noteikumiem ir sarežģīti, lielākā daļa izriet no veselā saprāta un vispārējas cieņas vienam pret otru un pret vidi. Mēs uztveram savus datu aizsardzības pienākumus nopietni un to pašu pieprasām no saviem partneriem.
Periodiski varam atjaunot šo paziņojumu, lai to uzlabotu kā daļu no mūsu apņemšanās aizsargāt Tavu privātumu.

10. Circle K Eiropas filiāļu kontaktinformācija

Circle K AS vadošā organizācija Norvēģijā
E-pasta adrese: sks.bedrift@circlekeurope.com 
Tālruņa numurs: +47 2296 2000
Pasta adrese: AS Circle K, Schweigaards gate 16, Oslo, Norvēģija

Circle K Eesti
E-pasta adrese: klienditeenindus@circlekeurope.com
Tālruņa numurs: +3726757777
Pasta adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallina, 11316, IGAUNIJA

SIA “Circle K Latvia”
E-pasta adrese: lvcards@circlekeurope.com 
Tālruņa numurs: 80009005
Pasta adrese: Duntes iela 6, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013

Circle K Lietuva, UAB
E-pasta adrese: lietuva@circlekeurope.com 
Tālruņa numurs: 1877
Pasta adrese: Circle K Lietuva, UAB, J. Jasinskio g. 16A, 03163 Viļņa

Circle K Polska Sp. z o.o.
E-pasta adrese: BOK@circlekeurope.com vai bokEXTRA@circlekeurope.com 
Tālruņa numurs: +48 22 255 22 55
Pasta adrese: Circle K Business Centre Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 145, 02-715, Varšava, NIP 521-37-34-935

Circle K Sverige AB
E-pasta adrese: kundservice.se@circlekeurope.com 
Tālruņa numurs: 08-429 63 00
Pasta adrese: Circle K, Circle K Sverige AB, 118 88 Stokholma

Circle K Norge AS
E-pasta adrese: kontakt@circlekeurope.com 
Tālruņa numurs: 22 96 25 00
Pasta adrese: Circle K Norge AS, Postboks 1176 sentrum, 0107 Oslo

Circle K Danmark A/S
E-pasta adrese: kundeservicedk@circlekeurope.com 
Tālruņa numurs: 70 101 101
Pasta adrese: Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV

INGO Denmark
E-pasta adrese: kundeservice@ingo.dk 
Tālruņa numurs: 80 20 80 88
Pasta adrese: INGO, Circle K Danmark A/S Postboks 139, 0900 København C

INGO Sweden
pa e-pastu: kundeservice@ingo.se 
Tālruņa numurs: 020-788 008
Pasta adrese: INGO, Circle K Sverige AB, 118 88 Stokholma