Es vēlos dzēst portāla lietotāju


Autorizējoties portālā, augšējā labajā stūrī atrodat sadaļu “Lietotāju pārvaldība”, klikšķiniet uz ikonas “Dzēst lietotāju” blakus lietotāja vārdam.

Vai bija noderīgi: