Kā es varu pievienot jaunus lietotājus, kuriem nepieciešama piekļuve portālam uzņēmuma vārdā?


Autorizējoties portālā, augšējā labajā stūrī atrodiet sadaļu “Lietotāju pārvaldība” noklikšķiniet uz “Pievienot lietotāju” ievadiet jaunā lietotājā e-pasta adresi un piešķiriet nepieciešamās atļaujas, varat izvēlēties piešķirt tādu pašu piekļuvi kā Jums vai piešķirt pieeju tikai konkrētiem kontiem, karšu grupām vai kartēm. Iespējams piešķirt tikai skatīšanās pieejas, bez iespējas rediģēt datus. Lietotājs saņems e-pastu ar norādījumiem, kā piekļūt Card E-Services portālam.

Vai bija noderīgi: