Vēlos pārbaudīt/mainīt preču ierobežojumus kartei.


Izvēlnes joslā izvēlieties sadaļu "Kartes", karšu sarakstā atrodiet karti, noklikšķiniet uz trīs punktiem labajā pusē un izvēlieties "Mainīt kartes ierobežojumus ". Atvērsies detalizēts pārskats ar kartes ierobežojumiem, kur var mainīt kartes pirkumu iestatījumus.

Atļauja mainīt karšu ierobežojumus var nebūt visiem portāla lietotājiem, piekļuves tiesības var mainīt portāla administrators.

Vai bija noderīgi: