CIRCLE K DĀVANU KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz dāvanu karšu iegādi un izmantošanu, kas ir iegādātas Circle K tirdzniecības vietās vai tiešsaistē [https://www.circlek.lv/davanukartes] un pieejamas tikai eiro (EUR). Karte nav kredītkarte vai debetkarte, kas piesaistīta kontam. Karte ir priekšapmaksas karte, un tas nozīmē, ka pirkuma brīdī vai, pievienojot papildu līdzekļus, tajā ir jāiemaksā nauda. Kartes īpašnieki var izmantot karti, lai norēķinātos par pirkumiem iesaistītajās mazumtirdzniecības vietās. 
 

DEFINĪCIJAS

Noteikumi
ir Circle K dāvanu kartes lietošanas noteikumi un nosacījumi starp Tevi un mums, kas noteikti šajā dokumentā.

Circle K
ir SIA "Circle K Latvia", juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga, LV1013, reģ. nr. 40003064094.

Fiziska karte
ir fiziska plastikāta dāvanu karte, kas ir iegādāta Circle K tirdzniecības vietās.

Digitāla karte
ir Circle K elektroniska dāvanu karte, kas iegādāta tiešsaistē [https://www.circlek.lv/davanukartes] no mūsu karšu partnera SVS UK Limited [https://www.buyatab.com]. 

Korporatīvā dāvanu karte
ir Circle K korporatīvā dāvanu karte, kas ir iegādāta saskaņā ar turpmāk 8. punktā minētajiem noteikumiem.

Kartes darījums
ir jebkurš darījums, kurā karte tiek izmantota, lai samaksātu par precēm un/vai pakalpojumiem iesaistītajiem mazumtirgotājiem.
Iesaistītais mazumtirgotājs ir mazumtirgotājs, kas ir piekritis pieņemt karti kā maksājumu par precēm un/vai pakalpojumiem. 

SVS
ir mūsu karšu pārdošanas partneris Stored Value Solutions UK Limited.

Tīmekļa vietne
ir http://www.circlek.lv tīmekļa vietne. 

Karte
Fiziska karte, Korporatīvā dāvanu karte, Digitāla karte.

PIN kods
ir unikāls kartes identifikators, ko izmanto kartes validācijai.

KARTES

2.1 Karšu lietošanu nosaka šie Noteikumi (kas attiecīgā gadījumā iekļauj arī mūsu pārdošanas partnera SVS noteikumus, kuri ir pieejami šeit https://www.circlek.lv/davanukartes/noteikumi) un var tikt periodiski grozīti. Šo Noteikumu aktuālā versija ir pieejama tīmekļa vietnē. Kartes iegāde vai izmantošana nozīmē, ka Tu tiem piekrīti.

2.2 Kartes ir derīgas divus gadus no pirkuma datuma vai pēdējās aktivizēšanas (darījuma ar karti vai kartes papildināšanas). Pēc divu gadu termiņa beigām karšu derīguma termiņš beidzas, un tās vairs nevar izmantot pirkumiem vai atkārtoti aktivizēt; kartē esošais naudas atlikums netiek atmaksāts. Lai pārbaudītu Kartes derīguma termiņu, sazinies ar Circle K klientu servisu pa tālruni: +371 80009005.

2.3 Fiziskajai kartei nav vērtības, kamēr tajā nav ieskaitīti naudas līdzekļi. Fiziskās kartes tiek aktivizētas lietošanai 15 minūšu laikā pēc to iegādes Circle K tirdzniecības vietā. Kartes, kas ir iegādātas Circle K tirdzniecības vietās, nav iespējams atdot atpakaļ vai apmainīt.

2.4 Digitālās kartes, kas iegādātas tiešsaistē no SVS, ir pieejamas lietošanai pēc saņemšanas. Patērētāju iegādātās Digitālās kartes var atgriezt un anulēt 14 dienu laikā no pirkuma brīža, ja Karte nav sākta lietot un nav mainījies tajā iemaksātās summas atlikums. Lai atgrieztu un anulētu Digitālo karti, lūdzu, sazinies ar Circle K klientu servisu pa tālruni +371 80009005.

2.5 Kartēm piemēro limitus. Pirkšanas brīdī kartē var ieskaitīt ne vairāk kā 1000 EUR, un minimālā summa  Fiziskai kartei ir 20 €, bet Digitālajām kartēm – 25 €. Kartē var ieskaitīt tikai summas, kas noapaļotas līdz pilniem EUR (solis 1 EUR). Papildsummas kartē var ieskaitīt jebkurā laikā. Procenti par Kartes atlikumiem netiek maksāti.

2.6 Lūdzu, pieraksti savas kartes numuru vai saglabā pirkuma čeku kā pirkuma apliecinājumu; kartes numurs būs nepieciešams, lai pārbaudītu vai izmantotu Kartes atlikumu. Savas kartes atlikumu vari pārbaudīt, sazinoties ar Circle K klientu servisu pa tālruni: +371 80009005 vai tiešsaistē  https://www.circlek.lv/davanukarte/konta-atlikums.

2.7 Kartes vari izmantot saskaņā ar Noteikumiem, līdz Kartes atlikums sasniedz nulli vai beidzas tās derīguma termiņš.

KARTES AIZSARDZĪBA

Tev ir:

(a) jārīkojas ar Karti atbildīgi, jo Kartes vērtība ir līdzvērtīga skaidrai naudai;

(b) jārīkojas ar sev piederošo Karti ar pienācīgu rūpību un piesardzību, un tā ir jātur drošībā;

(c) jāglabā drošībā darījumu kvītis un jāiznīcina tās drošā veidā;

(d) aizliegts izpaust savas Kartes numuru, PIN kodu vai citu Kartes informāciju nepiederošām personām;

KARTES LIETOŠANA

4.1 Karti var izmantot tikai pie iesaistītajiem mazumtirgotājiem. Iesaistītie mazumtirgotāji Latvijā ir norādīti vietnē https://www.circlek.lv/station-search. Kartes netiek pieņemtas un apkalpotas automātiskajās degvielas uzpildes stacijās. Iesaistīto mazumtirgotāju saraksts un tas, kā tie pieņem karti veikalā vai tiešsaistē, laiku pa laikam var mainīties. Kartes nevar apmainīt pret naudu vai citiem kuponiem. Kartes nevar izmantot citu Circle K karšu iegādei. Kartes var izmantot arī konkrētās Circle K tirdzniecības vietās Eiropā, tostarp Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Īrijas Republikā un Zviedrijā, kas norādītas katras attiecīgās valsts Circle K tīmekļa vietnēs. 

4.2. Darījumi ar karti tiks debetēti no Kartes darījuma veikšanas brīdī. Ja vēlies iztērēt vairāk nekā ir Kartes atlikumā, summu, kas pārsniedz atlikumu, vari samaksāt, izmantojot alternatīvu maksājumu veidu.

4.3. Tu nevari apturēt vai anulēt Kartes darījumu pēc tā autorizācijas. Tev jāautorizē Kartes darījums, izpildot iesaistītā mazumtirgotāja norādījumus par darījuma autorizēšanu, kas var iekļaut:
(a) Kartes svītrkoda skenēšanu;
(b) pēc pieprasījuma kvīts parakstīšanu par attiecīgo Kartes darījumu;
(c) pēc pieprasījuma Kartes numura, PIN koda un/vai citas informācijas sniegšanu.
Autorizācijas brīdī ir jāapstiprina Kartes darījuma summa pie iesaistītā mazumtirgotāja.

4.4. Kartes ir paredzētas tikai personīgai lietošanai vai dāvināšanai, tās nedrīkst pārdot trešajām personām.

NOZAUDĒTAS/NOZAGTAS KARTES

5.1. Nozaudētas vai nozagtas Kartes nevar aizstāt un mēs neuzņemamies atbildību par nozaudētām, nozagtām vai bojātām kartēm. Risks saistībā ar Karti pāriet pie Tevis, kad dāvanu karte tiek piegādāta un īpašumtiesības pāriet pēc tam, kad ir saņemts pilns maksājums. Lai bloķētu nozaudētas vai nozagtas Kartes izmantošanu, lūdzu, sazinies ar Circle K klientu servisu pa tālruni +371 80009005. 

GROZĪJUMI

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt vai mainīt šos noteikumus un nosacījumus, neietekmējot veiktos pirkumus. 

DATU AIZSARDZĪBA

Lūdzu skatīt mūsu privātuma politiku https://www.circlek.lv/davanukartes/privatuma-politika, lai iegūtu informāciju par to, kā Tavi dati tiks apkopoti un apstrādāti.

KORPORATĪVĀS DĀVANU KARTES

8.1. Juridiskas personas Kartes var iegādāties, izmantojot Circle K uzņēmumu Dāvanu karšu portālu. Šīs Kartes ir digitālas, portālā nav iespējams pasūtīt plastikāta Kartes.

8.2. Papildus citiem šajos Noteikumos iekļautajiem nosacījumiem uz Kartēm, kas iegādātas, izmantojot Circle K uzņēmumu Dāvanu karšu portālu, attiecas arī šādi noteikumi:

8.2.1. iegādājoties Kartes uzņēmumu Dāvanu karšu portālā, Jūs apstiprināt, ka šie pirkumi tiek veikti atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām. Juridisko klientu veiktajiem pirkumiem netiks piemērota likumā noteiktā aizsardzība, kas patērētājiem ir pieejama saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktiem. Katra no Karšu iegādes darījumā iesaistītajām pusēm – pircējs un pārdevējs - ir atbildīga par visu nodokļu un citu valsts nodevu un maksājumu un jebkādu soda naudu, procentu, kā arī citu papildmaksu, kas tai uzlikti saistībā ar darījumiem un maksājumiem sakarā ar Karšu iegādi un lietošanu, pareizu grāmatvedības uzskaiti, identificēšanu un samaksu.

8.2.2. Minimālā summa, ko var ieskaitīt vienā dāvanu kartē, ir 20 EUR, bet maksimālā summa ‒ 1000 EUR. Kartes būs pieejamas izmantošanai pēc tam, kad par tām būs veikta samaksa, izmantojot naudas līdzekļus, kas ir Jūsu uzņēmuma kontā Circle K uzņēmumu Dāvanu karšu portālā.

8.2.3. Circle K ir tiesības pēc saviem ieskatiem anulēt vai noraidīt jebkuru dāvanu karti, par kuru ir aizdomas, ka tā ir iegūta vai radīta krāpšanas, maldināšanas, datu aizsardzības pārkāpuma, konta uzlaušanas vai jebkādas citas neatbilstošas vai nelikumīgas rīcības rezultātā. Circle K var atteikt jebkuru pasūtījumu, nesniedzot paskaidrojumu.

8.2.4. Kartes pēc to iegādes nav anulējamas, apmaināmas, un pasūtījuma summa netiek atgriezta.

8.2.5. Dāvanu karšu daudzums ir jāpārbauda uzreiz pēc to saņemšanas. Par jebkādām neatbilstībām ir jāinformē Circle K klientu serviss. Veicot karšu pasūtījumu, Jums ir jāpārliecinās, ka ir norādīta pareiza informācija par karšu saņēmēju (e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs).

ATBILDĪBA, JURISDIKCIJA

Ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, Circle K nenes atbildību par jebkāda veida pretenzijām, zaudējumiem, prasībām vai izdevumiem, tostarp, bet ne tikai, par jebkādām pretenzijām, zaudējumiem, prasībām vai izdevumiem, kas ir radušies saistībā ar karšu lietošanu vai jebko citu saistībā ar šiem Noteikumiem.

Šo Līgumu reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un tas ir pakļauts neekskluzīvai Latvijas tiesu jurisdikcijai.